,

Får jag en advokat i LVU-mål?

Om det blir aktuellt att tvångsomhänderta en ung person för vård, kan den unge samt dennes vårdnadshavare få ett så kallat offentligt biträde som är en advokat eller en biträdande jurist. Det är domstolen som beviljar ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet tar tillvara den unges eller vårdnadshavarens intressen i målet. Kostnaden för biträdet står staten för.

Sogand Sasanpour

Jag arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt såsom offentligt biträde i mål om LVU, LPT och LVM.

Jag är advokat sedan 2015 och har sedan tidigare erfarenhet av arbete på domstol. Jag talar persiska.