De senaste 10 åren har jag haft tillfälle att vistas under längre perioder i Florida, i Tampa Bay-området och har då slagits av den, enligt svenska mått mätt, aggressiva annonsering som advokater har i USA. Längs vägarna finns mängder av stora affischer, s.k. billboards, som uppmanar trafikskadade att ringa just den advokat vars ansikte syns på affischen. Även i TV visas reklam för enskilda advokater, främst för dem som är inriktade på skadeståndsrätt/ personskaderätt. Om man, som jag, arbetar just med skadestånd och reglering av personskador är detta intressant, dels för att det är så totalt främmande för en svensk advokat att marknadsföra sig själv på det sätt som görs i USA och dels för att skadeståndsrätten har en mycket mer framträdande roll i USA.

Varför är det sådan skillnad på marknadsföringen kan man undra. Svaret är att i Sverige har advokater sedan gammalt haft ett förbud mot marknadsföring, vilket ansågs strida mot god advokatsed. Så småningom fick advokater rätt att annonsera, dock mycket strikt. Exempelvis kunde det stå ”allmänpraktiserande med inriktning på civilmål”. Vad betyder det för gemene man som letar efter en advokat att anlita i ett speciellt ärende? Ingenting. Detta strikta förhållningssätt har luckrats upp på senare år men fortfarande kan vi inte, i motsats till juridiska konsulter som inte är advokater, ägna oss åt s.k. ”ambulance chasing”, vilket innebär att man vänder sig direkt till någon som befinner sig i trångmål eller i en utsatt position. Detta är bra. Men jag skulle ändå gärna se möjlighet till en mer kreativ marknadsföring. Vi ska självklart vara rädda om varumärket advokat och det tror jag att även kollegorna i USA är, men det måste finnas en gyllene medelväg där vi kommer ner från våra höga hästar och ”talar till bönder på bönders vis”. Kanske har den utvecklingen påbörjats det senaste året när marknadsföring via sociala medier har ökat markant i den svenska advokatkåren.

Varför har då skadeståndsfrågor en sådan framträdande roll i USA? Detta är givetvis inte en fråga som kan besvaras i denna begränsade text. Kort kan jag säga när det gäller trafikskador att vi har olika system. I Sverige har det inte någon betydelse vem som orsakat skadan. Har du fått en skada ska du (i varje fall i teorin) ha ersättning utifrån skadeståndslagens regler. Ersättningen ska betalas från trafikförsäkringen för det fordon som du kört eller varit passagerare i. I USA däremot har det betydelse vem som orsakat skadan, det blir därför mer processande där. Det är en förklaring.

I praktiken är det dock så att du även i Sverige, många gånger, måste strida för att få den ersättning du har rätt till. För att citera en advokat som hade TV-reklam i Florida: ”Call me, the insurance company has already started talking with their lawyers”. Svensken är vanligtvis lite för godtrogen och tror att försäkringsbolagen är deras medpart, när de i själva verket är deras motpart – glöm inte det.

Publicerad i en amerikansk kontext skulle det inte finnas en tvekan om hur de sista stavelserna av den här artikeln skulle lyda. I versaler, följt av ett utropstecken. Kan du gissa? Ja, CALL ME!