När man inte längre kan leva ihop då ska man dela upp de saker som finns i boet. Detta är inte helt lätt och dessutom är det olika regler för gifta respektive sambor.

Gifta
Som gifta delar man som huvudregel lika på allt som finns i boet med undantag för det som någon av parterna har fått som arv eller gåva med villkor om enskild egendom, eller den egendom som omfattas av parternas eget avtal om äktenskapsförord. Om äktenskapet varat i mindre än 5 år blir det ofta en jämkning enligt den s.k. giftorättstrappan.

Sambor
Som sambor delar man endast gemensamt införskaffad bostad och gemensamt införskaffat bohag och detta gäller oavsett vem som betalt för detta. Dock kan det vara så att det finns annan egendom som parterna köpt tillsammans t.ex. en bil, och då kan det vara så att denna egendom innehas med samäganderätt mellan parterna.
Reglerna runt bodelning är ganska komplicerade så det kan vara svårt att förutse utfallet av en fördelning enligt lagens regler.
Tänk på dessa saker om Du är i en situation där ni ska bodela.

  • Bestäm er för vilken dag som ska vara bodelningsdagen. Är ni gifta ska det om ni inte bestämmer annat vara den dag ni lämnar in papperna om skilsmässa till tingsrätten. Är ni sambor ska det vara när ni flyttar isär, men eftersom detta inte registreras lika tydligt om med gifta är det bra om ni kan enas om vilken dag förhållandet är slut.
  • Teckna ner vilken egendom ni har per bodelningsdagen och dokumentera gärna med foton. Det är onödigt att i efterhand få en konflikt om vilken egendom som fanns.
  • Värdera egendom som ska ingå i bodelningen om denna har lite större värde. Ofta är bostaden värd en del pengar, liksom t.ex. bilen eller båten (för gifta). Bry er inte om att värdera möbler av mindre värde, begagnat husgeråd m.m. det kostar mer än vad det är värt, såvida ni inte har t.ex. antika möbler.
  • Be att banken gör utdrag av era respektive tillgångar och skulder per bodelningsdagen. För sambor är det bara lån som hänför sig till gemensam bostad som är aktuellt.
  • Släpp prestigen och försök finna lösningar, det tjänar ni båda som regel på.
  • Gör ALLTID ett skriftligt avtal på det ni har enats om. Ha tålamod och stressa inte igenom en bodelning. Det är viktigt att det här blir fullt och fullständigt utrett för att ni ska kunna gå vidare, så låt bodelningen ta den tid som den behöver för att ni ska känna att allt är uppklarat och att ni båda ska kunna gå vidare.
  • Kan ni inte alls finna enighet kan man vända sig till tingsrätten som utser en advokat att vara bodelningsförrättare. Detta är dock något som kostar ganska mycket pengar eftersom det är parterna själva som svarar för arvodet till bodelningsförrättaren. Det går inte att få rättshjälp eller rättsskydd i dessa frågor. I vissa fall går det att få en bodelningsförrättargaranti som motsvarar 5 timmars arbete hos bodelningsförrättaren. Normalt sett räcker detta dock tyvärr inte speciellt långt.