Lagens definition av sambor är att det är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, utan att de är gifta (varken med varandra eller någon annan). Ibland används uttrycket att sambor bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider. När ett samboförhållande upphör på grund av separation ska det göras en bodelning om någon av samborna senast ett år efter att samboförhållandet tog slut begär det. Upphör ett samboförhållande genom dödsfall måste den efterlevande sambon senast vid bouppteckningen begära att bodelning ska ske.

Det som ska fördelas i bodelningen är bara den så kallade samboegendomen, det vill säga gemensam bostad och gemensamt bohag som införskaffats för gemensam användning. Med andra ord är ett hus eller en lägenhet som köpts i syfte att samborna ska bo där tillsammans samboegendom, oavsett om bara den ena sambon betalat för bostaden. Har däremot den ena sambon flyttat in hos den andra i en bostad som hen redan ägde är den bostaden inte samboegendom. Med bohag menas t ex möbler och hushållsmaskiner och precis på samma sätt är det bara sådant som förvärvats för gemensam användning som är samboegendom. Bilar, båtar, sommarstugor och pengar är exempel på sådant som inte ingår i bodelningen mellan sambor. Kan parterna inte komma överens om bodelningen finns precis som för makar möjlighet att ansöka hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare ska utses. Självklart kan en också anlita ett ombud i en bodelningstvist.

Sambor eller blivande sambor har även möjlighet att avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom ska undantas från bodelningen i ett så kallat samboavtal. Det kan vara väldigt viktigt att göra det för att undvika oönskade konsekvenser, exempelvis om parterna gått in med olika insatser i en gemensamt köpt bostad. Tveka inte att kontakta oss om du är osäker på vad som gäller eller behöver hjälp med att upprätta ett samboavtal.

PS. Tänk också på att sambor inte ärver varandra, varför det kan vara värt för den som är sambo att fundera på att upprätta ett testamente.