Sedan den 1 juli 2013 är Kroatien medlem i EU vilket innebär att det inte längre finns några hinder för andra EU-medborgare, exempelvis svenskar att förvärva en semesterbostad eller ett andra hem i Kroatien. Den kroatiska fastighetsmarknaden är varierande, där  finns olika typer av fastigheter från exklusiva villor ett stenkast från stranden till små lägenheter inåt land för den som föredrar naturen framför havet.

Då det är mycket höga priser för att hyra ett hus/lägenhet eller att bo på hotell framstår det som en attraktiv tanke att själv förvärva ett hus eller en lägenhet i er semester gör en avgörande att förvärva ett litet hus eller lägenhet.

Till följd av Kroatiens inträde i EU följer staten inom fastighets lagstiftningen alla EU-direktiv, men naturligtvis finns nationell lagstiftning som skiljer sig från svensk dito.

Fastighetsmarknaden i Kroatien fungerar på liknande sätt som i Sverige dvs att de flesta objekt säljs genom fastighetsmäklare och det finns en rättslig ram angående fastighetsmäklarens skyldigheter. Mäklarna är oftast verksamma i mäklarföretag och står under uppsikt av fastighetsmäklarförbundet.

Trots det är det klokt att ha ett juridiskt ombud (kroatisk advokat) som kan bevaka dina intressen i hela köpprocessen, eftersom mäklaren, precis som I Sverige, endast är en mellanhand/förmedlare.

När det gäller lägenheter så skiljer sig Kroatien markant från Sverige då kroatisk lagstiftning samt Lagen om äganderätt (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Narodne novine br. 91/06, 68/09, 137/99, 22/02, 73/02, 129/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) inte känner till begreppet bostadsrätt, då det endast finns ägarlägenheter och du blir vid köpet fastighetsägare. Detta innebär givetvis ett större ansvar än att vara bostadsrättshavare.

Vad det gäller förvärv av fastighet är reglerna fram till köp någorlunda likadana som i Sverige. Därefter är det stora skillnader i processen, exempelvis så skiljer sig tidpunkten för äganderättens övergång till köparen, inskrivningsförfarandet är också annorlunda. I Kroatien betalas reavinstskatt vid köpet, vilket är ett annat sätt att hantera skattebetalning än vad vi i Sverige är vana vid.

Avslutningsvis vill jag påpeka att det nu är den bra marknad att köpa en fastighet eller en lägenhet i Kroatien. Priserna har aldrig varit lägre.

Eu-advokat / Odvjetnik Zoran Zubovic åtar sig att hjälpa er med att hitta en fastighet på kroatisk marknaden samt att tillvarata era rättsliga intressen vid genomförande av köpet.