Tidigare var det vanligare att familjen bestod av en make och maka samt eventuella barn. Idag ser familjerna ofta annorlunda ut och det är vanligt att man lever i tillsammans som sambor. För dessa olika av parförhållanden finns det olika regler och det är viktigt att komma ihåg när man funderar på om man ska gifta sig eller vara sambor. För gifta reglerar äktenskapsbalken ganska omfattande frågor. Sambolagen är däremot ganska begränsad.

Ett exempel på begränsningen är att bodelning endast omfattar gemensam bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk. Lagen omfattar inte annan egendom som banktillgångar, bilar, sommarstugor och liknande. Om man däremot är gift omfattas allt man äger, förutom enskild egendom, av bodelningsrätten. Det kan komma som obehaglig överraskning att inte all egendom ingår i bodelningen mellan sambor. Vidare kan det vara en överraskning att en sambo har rätt till halva bostaden trots att denne inte har varit med och köpt bostaden. Detta innebär att det är viktigt för sambor att fundera på vem som äger vad och hur de vill att det ska delas om en separation sker. Det går att ordna med samboavtal och liknande för att reglera dessa frågor.

En ytterligare begränsning är att sambor inte ärver varandra vilket makar gör. Om sambor vill ärva varandra måste de skriva testamente. Om samborna har gemensamma barn, och den ene av dem går bort, har barnen rätt att ärva direkt (laglott) även om det skulle finnas testamente till förmån för efterlevande sambo. För att undvika att den efterlevande inte kan bo kvar i gemensamt hem måste de därför antingen gifta sig eller teckna förskärning som ger möjlighet att lösa ut barnen.

Som gift har man under äktenskap en skyldighet gentemot sin make att bidra till dennes personliga behov i form av underhåll. Det kan även bli aktuellt efter skilsmässa att den ene maken ska betala. Som sambos finns det dock inte någon underhållsskyldighet.