Nej, enligt svensk lag ärver man inte skulder. Vid ett dödsfall bildas ett dödsbo i vilket den avlidnes tillgångar och skulder ingår. Arvingar m.m. blir då delägare i dödsboet men de har inte något personligt ansvar för den avlidnes skulder.

Däremot måste en avliden persons skulder betalas innan eventuellt överskott kan fördelas bland de arvsberättigade. Skulle inte tillgångarna räcka till att betala samtliga skulder så kommer inte arvingarna att vara ansvariga för bristen i dödsboet.

Jag har flera gånger varit med om att arvingar fördelat alla tillgångar i ett dödsbo utan tanke på att skulderna först måste regleras. I detta läge blir dödsbodelägarna i regel återbetalningsskyldiga för det belopp de mottagit.