Huvudregeln är att privatpersoner har rätt att kamerabevaka sin bostad och sin tomt. Artikel 2 i Dataskyddsförordningen (GDPR) och 5 § kamerabevakningslagen (2018:1200) innehåller undantag för privatpersoner. Det är dock väldigt viktigt att kontrollera så att kameran inte täcker en plats dit allmänheten har tillträde eller någon annans privata tomt. Det är alltså inte tillåtet att ha en kamera som täcker trottoaren, grannens tomt eller en allmän plats. Det gäller även om kameran sitter inomhus, men genom ett fönster täcker en plats dit allmänheten har tillträde eller någon annans privata tomt.