Är någon trakasserad sexuellt så är det brottsligt.
Sexuella trakasserier särskiljs från andra trakasserier och definieras i lagen som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någon. Bedömningen av kränkningen utgår från den kränktas upplevelse. Uppträdandet kan vara fysiskt, verbalt eller icke-verbalt.

Fysiskt uppträdande handlar om oönskad beröring, vilket kan vara lättare klappar, nypande eller strykningar men även grövre sexuella övergrepp.
Verbalt uppträdande kan handla om ovälkomna förslag eller påtryckningar om sexuell samvaro, ständiga förslag till social aktivitet utanför arbetsplatsen trots att det står klart att sådana förslag är ovälkomna, eller anspelningar av sexuell natur.
Icke-verbalt uppträdande av sexuell natur kan handla om att visa pornografiska bilder eller föremål, eller att stirra, vissla eller göra gester som är anstötliga.
Är man osäker på om något är brottsligt men man tror det kan man göra en polisanmälan och låta polisen avgöra om det man utsatts för är brottsligt. Vid anmälningstillfället kan man säga att man vill ha ett målsägandebiträde och man får önska vilket målsägandebiträde man vill ha. Det är helt kostnadsfritt att få ett målsägandebiträde.