Advokaters utmaning 2019

 

Det finns ett större behov för alla typer av juridiska tjänster mer än någonsin förr. Det finns sociala och strukturella anledningar för detta, samt en del förändringar i samhället, ett antal ändringar i lagar och regelverk, och kvicka tekniska innovationer som stör det rådande juridiska landskapet.

Vi har aldrig haft ett så brett område av juridiska tjänster som vi har idag. Även om det finns massvis av outnyttjad potential i det digitala landskapet så finns även en del utmaningar som behöver överkommas innan man på allvar kan öppna dammluckorna för juridiska tjänster online. Digitalisering, i kombination med globalisering, är likt en tsunami som sköljer över vårt samhälle och företagande. En våg av enorm kraft som bryter ner det traditionella. Det är en utveckling där information, kapital, tjänster och produktionsmedel med lätthet flödar fritt över nationella, kulturella och företags gränser och omdefinierar spelreglerna.

En modern advokats väg till framgång består inte längre bara av att ha god kunskap om lagen. Att ha sakkunskap är bara halva ekvationen. Tyvärr likställer många advokater sin kompetens inom sitt juridiska område med framgång för sin byrå, och det har visat sig att så är inte fallet.

När man undersöker framgångsrika advokater som tagit till sig tänket, sticker några saker ut. De är oftast nischade inom sina områden samtidigt som de har delat med sig av detta på digitala plattformar. De har på riktigt börjat dra fördel av den stora efterfrågan på deras tjänster online. En stor del av detta beror på att man har hittat ett effektivt sätt att kommunicera med sina målgrupper.

Om inte advokater ger sig in i den nya leken är det osannolikt att de kommer att kunna dra stor nytta av all den efterfrågan som finns för juridiska tjänster. De advokater som istället anammar ett proaktivt och systematiskt förhållningssätt till affärs- och varumärkesutveckling kan få en
lavinartad tillväxt.

När advokater börjar dela med sig av sin kunskap via sociala medier och andra forum agerar enskilda advokater som personliga varumärken. Då vet vi att hen har förstått de nya spelreglerna på den nya och alltmer digitala spelplanen. Den vinnande advokaten har ett personligt varumärke som ser framåt och inte i backspegeln på hur saker och ting alltid har sett ut. Att bryta sig ur gamla vanor och traditioner kanske kommer att vara den största utmaningen för de redan etablerade, medan den kommande generationen advokater har ett försprång.