Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

24 advokater
Familjerätt
Godkänd
Sanne Selman
Talade språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Fredrik Rolandsson
Presentation:

Advokat Fredrik Karlsson Rolandsson arbetar främst med brottmål och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.
Advokat Fredrik Karlsson Rolandsson har även stor erfarenhet av tvister rörande familjerätt, då främst rörande vårdnad, boende och umgänge med barn.
Advokat Fredrik Karlsson Rolandsson åtar sig även uppdrag inom asylrätt samt LVU.

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Talade språk: Engelska, Svenska
E-postadress: karlsson@devlet.se
Godkänd
Hanna Tynkkynen
Talade språk: Engelska, Finska, Svenska
E-postadress: ht@wigertplacht.se
Godkänd
Elon Svärd
Godkänd
Per Prené
Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Talade språk: Tyska, Engelska, Svenska
Godkänd
Ida Gasslander
Presentation:

Arbetar med brottmål som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. I övrigt särskilt inriktad på familjerätt, inklusive ekonomisk familjerätt. Åtar sig även uppdrag inom socialrätt.

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Talade språk: Engelska, Svenska
Facebook: Facebook
Godkänd
Lina Nodby
Presentation:

Lina Nodby har många års erfarenhet av att arbeta som ombud i familjerättsliga tvister rörande exempelvis vårdnad, boende, umgänge och bodelning. Hon har som ombud processat i många olika domstolar runt om i landet. Hon åtar sig även uppdrag som bodelningsförrättare samt uppdrag som god man och rättegångsbiträde rörande förvaltarskap, godmanskap m.m.

Lina Nodby åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Hon har särskild erfarenhet inom mål rörande sexualbrott, relations- och hedersrelaterat våld, ungdomar, frihetsberövade personer och brott som har fängelse i mer än två i straffskalan. Hon har biträtt klienter i flera stora och uppmärksammade mål, bl.a. ett av assistensmålen i Södertälje gällande grovt bedrägeri.

Talade språk: Svenska
E-postadress: ln@advtengvall.se
Godkänd
Marcus Jonsson
Presentation:

Marcus Jonsson har gedigen erfarenhet av att verka som ombud i domstol för både privatpersoner och företag, i allehanda typer av tvistemål inklusive familjemål.

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Talade språk: Svenska
Godkänd
Ewa Wressmark
Presentation:

Ewa Wressmark startade den juridiska byrån Limhamnsjuristen 2005 och har drivit den på heltid sedan februari 2006.

Ewa Wressmark antogs den 3 juni 2010 som ledamot i Sveriges Advokatsamfund.

Ewa har 30 års erfarenhet av offentlig förvaltning, varav 18 år som jurist.
– Jur kand examen 1988
– Tingstjänstgöring 1989-1993 (2 ½ år) vid Kristianstads tingsrätt
– Statens Invandrarverk, asylenheten i Malmö 1993-1995
– Socialstyrelsen, regionala tillsynsenheten i Malmö 1995-2006

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Talade språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Ninni Holfve
Presentation:

Advokat Ninni Holfve har bred kompetens med erfarenhet från domstol, myndighet och advokatbyrå. År 2006 tog advokat Ninni Holfve sin jur kand examen vid Stockholms universitet. Därefter har hon bland annat gjort notarietjänstgöring vid Kalmar tingsrätt och arbetat på Legio Advokatbyrå och Advokatfirman Suzanne Johanson. Under åren har hon fått en hög kompetens och specialistkunskap inom familjerättens områden. Främst arbetar Ninni Holfve med ekonomisk familjerätt såsom bodelningar och arvskiften. Hon åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, god man och särskild företrädare för barn. Advokat Ninni Holfve har stor vana av att lösa tvister både i domstol och utanför domstol.

Rättsområden: Familjerätt
Talade språk: Engelska, Svenska
LinkedIn: LinkedIn
Facebook: Facebook
Godkänd
Eva Johansson
Presentation:

 

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Talade språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Jonas Kirschon
Presentation:

Jonas Kirschon är advokat och delägare på Prio Advokatbyrå. Han arbetar med brottmål som försvarare och målsägandebiträde. Han arbetar även med olika former av tvångsmål samt inom migrationsrätten. Han har tidigare arbetat i domstol och har vid sidan av juridikexamen även en examen i kriminologi vid Stockholms universitet.

Talade språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Johan Kallus
Presentation:

Advokat Johan Kallus är verksam jurist sedan år 2002 och är medlem i advokatsamfundet sedan år 2011. Han är tingsmeriterad vid Värmlands tingsrätt och har arbetat på myndighet, domstol och advokatbyrå innan han etablerade Kallus Advokatbyrå år 2011. Han har gedigen kunskap inom de rättsområden som han verkar och anlitas frekvent som föreläsare inom sina specialområden.

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Talade språk: Svenska
E-postadress: jk@advokatkallus.se
Godkänd
Nils Högström
Godkänd
Jens Sjölund
Presentation:

Arbetar med brottmål som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Tar sig även an uppdrag på migrationsområdets alla delar. Arbetar även med socialrätt och som offentligt biträde vid tvångsvård i olika former samt som ombud inom familjerätt och bodelningsförrättare. Arbetar även med allmänna förvaltningsrättsliga mål, t.ex. serveringstillstånd.

Talade språk: Tyska, Engelska, Svenska
Godkänd
Olof Hildebrand
Presentation:

Olof Hildebrand är inriktad på affärsjuridik, entreprenadrätt skadestånds- och försäkringsrätt, arbetsrätt, familjerätt, fastighetsrätt/bostadsrätt/hyresrätt, kommersiella tvister, köp- och avtalsrätt samt brottmål.

E-postadress: olof@advguide.se
Hoppa till sida:
1 2