Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

49 advokater
Brottmål
Godkänd
Silvana Stoeva
Rättsområden: Brottmål
Talade språk: Engelska, Makedonska, Svenska
E-postadress: advokat@stoeva.se
Godkänd
Sanne Selman
Talade språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Mikael Niklasson
Presentation:

Mikael Niklasson tog examen 1984 och satt sedan ting i Hässleholm. Han fortsatte därefter på domarbanan och tjänstgjorde vid Hovrätten för Övre Norrland i Umeå i två år. Mikael Niklasson startade egen advokatbyrå 1994 efter några år på en affärsjuridisk byrå. Han hyser ett speciellt intresse för brottmål och ägnar nu största delen av sin arbetstid åt det.

Rättsområden: Brottmål
Talade språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Tobias Enochson
Rättsområden: Brottmål
Talade språk: Engelska, Svenska
E-postadress: enochson@martinson.se
Godkänd
Fredrik Rolandsson
Presentation:

Advokat Fredrik Karlsson Rolandsson arbetar främst med brottmål och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.
Advokat Fredrik Karlsson Rolandsson har även stor erfarenhet av tvister rörande familjerätt, då främst rörande vårdnad, boende och umgänge med barn.
Advokat Fredrik Karlsson Rolandsson åtar sig även uppdrag inom asylrätt samt LVU.

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Talade språk: Engelska, Svenska
E-postadress: karlsson@devlet.se
Godkänd
Mikael Westerlund
Rättsområden: Brottmål
Talade språk: Engelska, Spanska, Svenska
Godkänd
Viktor Carlberg
Presentation:

Viktor är specialiserad på brottmål och så kallade ekobrott. Efter examen vid Stockholms Universitet tjänstgjorde Viktor vid domstol i två år och började sedan arbeta som åklagare. Fem år senare blev Viktor befordrad till specialiståklagare med inriktning på grova brott. Han arbetade bland annat med mål innefattande organiserad narkotikahandel med internationella förgreningar, grova rån, bedrägerier och mord. Tack vare sin tid som åklagare är Viktor väl insatt i hur polis och åklagare samarbetar och verkar – en erfarenhet som nu kommer byråns klienter till godo.

Rättsområden: Brottmål
Talade språk: Svenska
E-postadress: carlberg@2lejon.se
Godkänd
Henning Holmberg
Presentation:

Jag är en före detta SVT-reporter som sadlade om till jurist. Jag är advokat och delägare på Advoktfirman W&Ö, där jag har arbetat sedan mars 2015. Innan dess var jag notarie på Förvaltningsrätten i Stockholm och föredragande på Kammarrätten i Stockholm.

Talade språk: Engelska, Franska, Ryska
E-postadress: h.h@adv-w-o.se
Godkänd
Elon Svärd
Godkänd
Per Prené
Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Talade språk: Tyska, Engelska, Svenska
Godkänd
Ida Gasslander
Presentation:

Arbetar med brottmål som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. I övrigt särskilt inriktad på familjerätt, inklusive ekonomisk familjerätt. Åtar sig även uppdrag inom socialrätt.

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Talade språk: Engelska, Svenska
Facebook: Facebook
Godkänd
Lina Nodby
Presentation:

Lina Nodby har många års erfarenhet av att arbeta som ombud i familjerättsliga tvister rörande exempelvis vårdnad, boende, umgänge och bodelning. Hon har som ombud processat i många olika domstolar runt om i landet. Hon åtar sig även uppdrag som bodelningsförrättare samt uppdrag som god man och rättegångsbiträde rörande förvaltarskap, godmanskap m.m.

Lina Nodby åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Hon har särskild erfarenhet inom mål rörande sexualbrott, relations- och hedersrelaterat våld, ungdomar, frihetsberövade personer och brott som har fängelse i mer än två i straffskalan. Hon har biträtt klienter i flera stora och uppmärksammade mål, bl.a. ett av assistensmålen i Södertälje gällande grovt bedrägeri.

Talade språk: Svenska
E-postadress: ln@advtengvall.se
Godkänd
Lina Holmgren
Presentation:

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Rättsområden: Brottmål
Talade språk: Svenska
Godkänd
Mattias Borgström
Rättsområden: BrottmålLVU
Talade språk: Svenska
Facebook: Facebook
Godkänd
Marcus Jonsson
Presentation:

Marcus Jonsson har gedigen erfarenhet av att verka som ombud i domstol för både privatpersoner och företag, i allehanda typer av tvistemål inklusive familjemål.

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Talade språk: Svenska
Godkänd
Ewa Wressmark
Presentation:

Ewa Wressmark startade den juridiska byrån Limhamnsjuristen 2005 och har drivit den på heltid sedan februari 2006.

Ewa Wressmark antogs den 3 juni 2010 som ledamot i Sveriges Advokatsamfund.

Ewa har 30 års erfarenhet av offentlig förvaltning, varav 18 år som jurist.
– Jur kand examen 1988
– Tingstjänstgöring 1989-1993 (2 ½ år) vid Kristianstads tingsrätt
– Statens Invandrarverk, asylenheten i Malmö 1993-1995
– Socialstyrelsen, regionala tillsynsenheten i Malmö 1995-2006

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Talade språk: Engelska, Svenska
Hoppa till sida:
1 2 3 4