Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

Godkänd
Emilie Hillert
Presentation:

Emilie Hillert arbetar som advokat på en modern humanjuridisk advokatbyrå. Emilie Hillert har stor erfarenhet av att företräda klienter i alla åldrar och med olika bakgrund och härkomst. Emilie Hillert har ett genuint intresse och engagemang för klienten, såväl som en gedigen kunskap och kompetens.

Talade språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Nils Högström
Godkänd
Ida Gasslander
Presentation:

Arbetar med brottmål som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. I övrigt särskilt inriktad på familjerätt, inklusive ekonomisk familjerätt. Åtar sig även uppdrag inom socialrätt.

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Talade språk: Engelska, Svenska
Facebook: Facebook
Godkänd
Natalie Kojadinovic
Presentation:

Natalie har bred erfarenhet inom brottmål och som ombud i civilmål för såväl privatpersoner som företag. Hon åtar sig bland annat försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn inom brottmål, god mans uppdrag, samt uppdrag som offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen. Hon har därutöver erfarenhet inom hyresrätt, familjerätt, försäkringsrätt, köp- och avtalsrätt.

Talade språk: Bosniska, Kroatiska, Serbiska, Svenska
E-postadress: kojadinovic@devlet.se
Godkänd
Elon Svärd
Godkänd
Per Prené
Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Talade språk: Tyska, Engelska, Svenska
Godkänd
Göran Hjalmarsson
Presentation:

Göran Hjalmarsson är helt specialiserad på brottmål och arbetar sedan ett antal år tillbaka mestadels med mål om folkmord och andra folkrättsbrott. Göran är som enda advokat i Sverige upptagen på den Internationella brottmålsdomstolen i Haags (ICC) lista över ombud som får biträda parter i domstolen.

Rättsområden: Brottmål
Godkänd
Lina Nodby
Presentation:

Lina Nodby har många års erfarenhet av att arbeta som ombud i familjerättsliga tvister rörande exempelvis vårdnad, boende, umgänge och bodelning. Hon har som ombud processat i många olika domstolar runt om i landet. Hon åtar sig även uppdrag som bodelningsförrättare samt uppdrag som god man och rättegångsbiträde rörande förvaltarskap, godmanskap m.m.

Lina Nodby åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Hon har särskild erfarenhet inom mål rörande sexualbrott, relations- och hedersrelaterat våld, ungdomar, frihetsberövade personer och brott som har fängelse i mer än två i straffskalan. Hon har biträtt klienter i flera stora och uppmärksammade mål, bl.a. ett av assistensmålen i Södertälje gällande grovt bedrägeri.

Talade språk: Svenska
E-postadress: ln@advtengvall.se
Godkänd
Joel Apitzsch
Presentation:

Advokat i Stockholm med fullt fokus på brottmål. Bara under 2018 har Joel Apitzsch försvarat två personer misstänkta för mord samt ett stort antal andra personer som varit misstänkta för bland annat grovt rån, grovt narkotikabrott och allvarlig ekonomisk brottslighet. Joel Apitzsch åtar sig uppdrag i hela landet som privat eller offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Rättsområden: Brottmål
Talade språk: Engelska, Svenska
E-postadress: joel@advguide.se
LinkedIn: LinkedIn
Godkänd
Lena B Larsson
Presentation:

Advokat Lena B Larsson innehavare av advokatfirman som startades 1995, då jag antogs som ledamot av Sveriges Advokatsamfund.
Dessförinnan var jag anställd som biträdande jurist och har praktiserat juridik sedan 1988.

Advokat Lena B Larsson är inriktad på fastighetsrätt och skadeståndsrätt såsom personskador till följd av trafik och skador vid felbehandling i sjukvården.
Inom fastighetsrätten är fokus på samtliga frågor som rör förvärv av fastigheter samt de tvister som kan uppstå i samband med köp och försäljning av fastighet.

Talade språk: Tyska, Engelska, Svenska
E-postadress: lena@advokatlena.se
Godkänd
Johan Sjöström
Presentation:

Advokat i Skåne

Godkänd
Torben Setterlund
Presentation:

Torben Setterlund är advokat och är specialiserad på brottmål. Torben Setterlund arbetar enbart med brottmål, huvudsakligen som försvarare. Torben Setterlund har varit försvarare i alla typer av brottmål, gällande allt från mord, grova rån och grova narkotikabrott till rattfyllerier och ringa stölder. Torben Setterlund driver Advokatfirman Torben Setterlund som har kontor i Sollentuna och i Stockholm (Kungsholmen). Torben Setterlund är huvudsakligen verksam inom Stockholmsområdet med omnejd, men åtar sig uppdrag i hela landet.

Rättsområden: Brottmål
Godkänd
Lina Holmgren
Presentation:

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Rättsområden: Brottmål
Talade språk: Svenska
Godkänd
Mattias Borgström
Rättsområden: BrottmålLVU
Talade språk: Svenska
Facebook: Facebook
Godkänd
Marcus Jonsson
Presentation:

Marcus Jonsson har gedigen erfarenhet av att verka som ombud i domstol för både privatpersoner och företag, i allehanda typer av tvistemål inklusive familjemål.

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Talade språk: Svenska
Godkänd
Jens Sjölund
Presentation:

Arbetar med brottmål som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Tar sig även an uppdrag på migrationsområdets alla delar. Arbetar även med socialrätt och som offentligt biträde vid tvångsvård i olika former samt som ombud inom familjerätt och bodelningsförrättare. Arbetar även med allmänna förvaltningsrättsliga mål, t.ex. serveringstillstånd.

Talade språk: Tyska, Engelska, Svenska
Hoppa till sida:
1 2 3