Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

73 advokater
Advokat
Godkänd
Elina Linder
Godkänd
Mehrnoosh Aknooni Ficks
Titel: Advokat
Presentation:

Mehrnoosh Aknooni Ficks arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Mehrnoosh har drygt 6 års erfarenhet av att arbeta som affärsjurist på två av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer.

Hon åtar sig uppdrag i hela landet.

Talade språk: Engelska, Persiska, Svenska
Godkänd
Daniel Svensson
Titel: Advokat
Rättsområden: Brottmål
Talade språk: Engelska, Spanska, Svenska
E-postadress: svensson@advfirman.se
Godkänd
Jörgen Frisk
Titel: Advokat
Presentation:

Advokat Jörgen Frisk arbetade som jurist på Föreningsbanken 1988-1990 och som biträdande jurist 1990-1994 innan han startade egen advokatbyrå 1995.
Jörgen Frisk är en av norra Sveriges mest erfarna försvarsadvokater och har sedan 1995 varit förordnad som offentlig försvarare i hundratals brottmålsprocesser. Utöver försvararuppdrag har han sedan 1990 varit anlitad som ombud i vårdnads-, boende- och umgängestvister.
Vid sidan av advokatverksamheten har Jörgen Frisk varit styrelseledamot i Skellefteå Skidklubb samt sportchef och styrelseledamot i Skellefteå AIK Friidrott. Han har även undervisat i avtalsrätt på Umeå Universitet.

Talade språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Marc Molenda
Titel: Advokat
Presentation:

Anställd på byrån: 2012
Medlem Advokatsamfundet: 2016
Har även arbetat ett flertal år inom kriminalvården.
Marc Molenda har en särskild erfarenhet inom alla områden av familjerätten. Utöver detta har han erfarenhet av att arbeta med och driva processer inom byråns samtliga områden.

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Talade språk: Engelska, Svenska
E-postadress: marc@molenda.se
Godkänd
Björn Sondell
Titel: Advokat
Presentation:

Björn Sondell (f.d. Eriksson) arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Björn Sondell åtar sig även uppdrag som privat försvarare efter särskild förfrågan. Björn Sondell åtar sig även uppdrag som föreläsare för såväl privat som offentlig sektor efter särskild förfrågan. Björn Sondell har särskild erfarenhet av att arbeta med ärenden som rör ungdomsbrottslighet.

Rättsområden: Brottmål
Talade språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Diana Sälöen
Titel: Advokat
Presentation:

Diana blev antagen i Sveriges Advokatsamfund den 2 oktober 2015. Hon tog sin Jur kand examen 2005.
Specialiserade sig i sina studier på EG-rätt och internationell privaträtt (IP-rätt).
Skrev sitt examensarbete i ämnet utomobligatoriskt skadestånd i internationella förhållanden.
Sedan 1986 har Diana arbetat inom vården och åren 1989-2009 vid Neurokirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund.
Diana är verksam inom de flesta av byråns rättsområden med specialitet inom Hälso- och sjukvårdsjuridik samt Personskaderätt och Skadeståndsrätt.

Talade språk: Engelska, Norska, Svenska
Godkänd
Silvana Stoeva
Titel: Advokat
Rättsområden: Brottmål
Talade språk: Engelska, Makedonska, Svenska
E-postadress: advokat@stoeva.se
Godkänd
Sanne Selman
Godkänd
Anna Ekvall
Godkänd
Michael Pålsson
Titel: Advokat
Presentation:

Författare till boken Det bra livet, Det dåliga livet - moraliska frågor ur ett praktiskt perspektiv
https://www.moralisk-kompass.se/

Talade språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Tobias Enochson
Titel: Advokat
Rättsområden: Brottmål
Talade språk: Engelska, Svenska
E-postadress: enochson@martinson.se
Godkänd
Fredrik Rolandsson
Titel: Advokat
Presentation:

Advokat Fredrik Karlsson Rolandsson arbetar främst med brottmål och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.
Advokat Fredrik Karlsson Rolandsson har även stor erfarenhet av tvister rörande familjerätt, då främst rörande vårdnad, boende och umgänge med barn.
Advokat Fredrik Karlsson Rolandsson åtar sig även uppdrag inom asylrätt samt LVU.

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Talade språk: Engelska, Svenska
E-postadress: karlsson@devlet.se
Godkänd
Mikael Westerlund
Titel: Advokat
Rättsområden: Brottmål
Talade språk: Engelska, Spanska, Svenska
Godkänd
Viktor Carlberg
Titel: Advokat
Presentation:

Viktor är specialiserad på brottmål och så kallade ekobrott. Efter examen vid Stockholms Universitet tjänstgjorde Viktor vid domstol i två år och började sedan arbeta som åklagare. Fem år senare blev Viktor befordrad till specialiståklagare med inriktning på grova brott. Han arbetade bland annat med mål innefattande organiserad narkotikahandel med internationella förgreningar, grova rån, bedrägerier och mord. Tack vare sin tid som åklagare är Viktor väl insatt i hur polis och åklagare samarbetar och verkar – en erfarenhet som nu kommer byråns klienter till godo.

Rättsområden: Brottmål
Talade språk: Svenska
E-postadress: carlberg@2lejon.se
Hoppa till sida:
1 2 3 4 5