Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

7 advokater
Arbetsrätt
Godkänd
Michael Pålsson
Titel: Advokat
Presentation:

Författare till boken Det bra livet, Det dåliga livet - moraliska frågor ur ett praktiskt perspektiv
https://www.moralisk-kompass.se/

Talade språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Nils Högström
Godkänd
Robert Klackenborn
Presentation:

Biträdande jurist på Ejder Advokatbyrå. Arbetar mestadels med affärsjuridik, speciellt nöjesjuridik, avtalsrätt och förhandlingar samt IT-rätt (däribland GDPR).

www.ejderadvokat.se

Talade språk: Engelska, Svenska
LinkedIn: LinkedIn
Facebook: Facebook
Godkänd
Olof Hildebrand
Titel: Advokat
Presentation:

Olof Hildebrand är inriktad på affärsjuridik, entreprenadrätt skadestånds- och försäkringsrätt, arbetsrätt, familjerätt, fastighetsrätt/bostadsrätt/hyresrätt, kommersiella tvister, köp- och avtalsrätt samt brottmål.

E-postadress: olof@advguide.se
Godkänd
Thomas Bodström
Titel: Advokat
Presentation:

Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, familjerätt, arbetsrätt, diskrimineringsrätt, affärsjuridik, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

Godkänd
Fredrik Sarman
Titel: Advokat
Presentation:

Fredrik Sarman arbetar brett inom affärsjuridik med tyngdpunkt på företagsförvärv, bolagsrätt och arbetsrätt. Han lämnar löpande rådgivning till bolag i samband med ex. omstruktureringar, kapitalanskaffningar och generationsskiften. Han är verksam som advokat och delägare på Advokatfirman Fylgia i Stockholm.

Godkänd
Jens Tillqvist
Titel: Advokat
Presentation:

Jens Tillqvist är partner i Cederquists Tvistlösningsgrupp och Arbetsrättsgrupp. Jens har under sin tid på Cederquist varit ansvarig för några av de mer uppmärksammade arbetsrättsliga processerna på den svenska marknaden. Därutöver har han ansvarat för flera skiljeprocesser och omfattande processer i allmän domstol.

Rättsområden: Arbetsrätt