Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

29 advokater
Migrationsrätt
Godkänd
Bahar Shivan
Presentation:

Bahar Shivan arbetar på Mirlex Advokatbyrå i Stockholm och är särskilt inriktad på migrationsrätt, familjerätt och brottmål. Bahar har även flera års erfarenhet av att arbeta med hedersutsatta flickor- och kvinnor.

Hon åtar sig uppdrag i hela landet.

Talade språk: Tyska, Engelska, Kurdiska, Svenska, Turkiska
E-postadress: bahar@mirlex.se
Godkänd
Anders Mrdja
Presentation:

Anders har flerårig erfarenhet inom juridisk verksamhet, dels av att driva eget företag och dels från annan advokatbyrå, och han är anställd på byrån som biträdande jurist sedan den 22 september 2016.
Som biträdande jurist arbetar Anders inom de flesta av byråns rättsområden, med särskild inriktning på migrationsrätt, affärsjuridik, familjerätt och tvångsvård. Han åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn.

Talade språk: Bosniska, Tjekiska, Engelska, Kroatiska, Ungerska, Serbiska, Svenska
Godkänd
Amir Amdouni
Presentation:

Amir arbetar med byråns samtliga rättsområden med inriktning på brottmål, migrationsrätt och familjerätt. Amir åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.
Amir har ett genuint engagemang för personer i utsatta situationer och ett stort intresse för humanjuridik.

Talade språk: Arabiska, Engelska, Svenska
E-postadress: Amir@devlet.se
Godkänd
Harri Keränen
Presentation:

Biträdande jurist Harri Keränen åtar sig uppdrag så som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, privat försvarare, rättegångsbiträde, offentligt biträde enligt LVU, i migrationsrättsliga ärenden samt som juridiskt ombud vid tvistemål. Harri Keränen är biträdande jurist på Advokatfirman Defens.

Talade språk: Engelska, Finska, Svenska
Godkänd
Sanne Selman
Godkänd
Martin Orler
Presentation:

Det var ett brinnande intresse för rättvisa som fick mig intresserad av en karriär som jurist. Att företräda klienter och verka för sakens rätta belysning är för mig något av det mest givande och kreativa en jurist kan syssla med samtidigt som rollen är en vital del i en demokrati.

Talade språk: Engelska, Franska, Svenska
LinkedIn: LinkedIn
Godkänd
Henning Holmberg
Titel: Advokat
Presentation:

Jag är en före detta SVT-reporter som sadlade om till jurist. Jag är advokat och delägare på Advoktfirman W&Ö, där jag har arbetat sedan mars 2015. Innan dess var jag notarie på Förvaltningsrätten i Stockholm och föredragande på Kammarrätten i Stockholm.

Talade språk: Engelska, Franska, Ryska
E-postadress: h.h@adv-w-o.se
Godkänd
Gina Samaan
Presentation:

Gina Samaan arbetar på advokatfirman De Basso i Stockholm och är särskilt inriktad på brottmål. Hon åtar sig uppdrag i hela landet som privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt ombud i mål som rör vårdnad om barn och migrations- och asylrätt. Hon talar arabiska.

Talade språk: Arabiska, Engelska, Svenska
Godkänd
Helena Rosberg
Presentation:

Helena Rosberg har ett brett fokus och arbetar såväl med humanjuridik som affärsjuridik.

På det humanjuridiska området har Helena ett särskilt intresse för frågor som rör barn, såsom ärenden om vårdnad, boende och umgänge, omhändertaganden enligt LVU samt då barn har blivit misstänkta eller utsatta för brott.

Helena har dock en affärsjuridisk bakgrund med fokus på immaterialrätt och i synnerhet varumärkesrätt och bistår gärna med sin kunskap även i dessa frågor.

Helena har dessutom en bred erfarenhet av förvaltningsrättsliga ärenden och kan bistå med råd i frågor om bland annat LSS, körkortsingripanden, ärenden enligt socialförsäkringsbalken som sjukpenning, föräldrapenning m.m. samt ärenden enligt Socialtjänstlagen.”

Talade språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Annakarin Jannisa
Presentation:

Annakarin Jannisa arbetar främst med brottmål, migrationsrätt, socialrätt, familjerätt och åtar sig uppdrag inom dessa områden. Annakarin har ett särskilt intresse för straff- och processrätt och åtar sig gärna uppdrag som målsägandebiträde.

Annakarin har med framgång fått igenom en mängd ansökningar om verkställighetshinder s.k. VUT. Efter genomgång av omständigheterna i varje enskilt ärende bistår Annakarin med ansökan om verkställighetshinder pro bono.

Talade språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Aila Löfberg Nilsson
Presentation:

På byrån arbetar Aila inom flera olika rättsområden, med särskild inriktning på migrationsrätt, familjerätt och försäkringsrätt.

Talade språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Kajsa Lunderquist
Presentation:

Kajsa arbetar inom de flesta av byråns rättsområden, med speciell inriktning mot familjerätt och immaterialrätt. Hon tar även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn

Talade språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Urim Azemi
Presentation:

Biträdande jurist på Centrumadvokaterna

Talade språk: Engelska, Albanska, Svenska
Godkänd
Ellinor Gunn
Presentation:

Målsägandebiträde i brottmål, offentligt biträde migrationsärenden, LVU, LVM, LPT, familjerätt

Talade språk: Engelska, Svenska
Hoppa till sida:
1 2