Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

92 advokater
Familjerätt
Godkänd
Robert Klackenborn
Levnadsbeskrivning:

Biträdande jurist på Ejder Advokatbyrå. Arbetar mestadels med affärsjuridik, speciellt nöjesjuridik, arbetsrätt, avtalsrätt och förhandlingar.

www.ejderadvokat.se

Språk: Engelska, Svenska
LinkedIn: LinkedIn
Facebook: Facebook
Godkänd
Olof Hildebrand
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Olof Hildebrand är inriktad på affärsjuridik, entreprenadrätt skadestånds- och försäkringsrätt, arbetsrätt, familjerätt, fastighetsrätt/bostadsrätt/hyresrätt, kommersiella tvister, köp- och avtalsrätt samt brottmål.

E-postadress: olof@advguide.se
Godkänd
Volkan Yesil
Titel: Advokat
Språk: Svenska
Godkänd
Thomas Bodström
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, familjerätt, arbetsrätt, diskrimineringsrätt, affärsjuridik, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Tove Rhudin Nichols
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat och ägare av Nichols & Co Advokatbyrå i Stockholm. Tove åtar sig brottmål i hela landet och har ett starkt samhällsengagemang.

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Peter Hamnebo
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat

Språk: Engelska, Svenska
E-postadress: info@kaiseradvokat.se
Godkänd
Natalie Kojadinovic
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Natalie har bred erfarenhet inom brottmål och som ombud i civilmål för såväl privatpersoner som företag. Hon åtar sig bland annat försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn inom brottmål, god mans uppdrag, samt uppdrag som offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen. Hon har därutöver erfarenhet inom hyresrätt, familjerätt, försäkringsrätt, köp- och avtalsrätt.

Språk: Bosniska, Kroatiska, Serbiska, Svenska
E-postadress: kojadinovic@devlet.se
Godkänd
Gabriella Alnemark
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Jag arbetar med brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt ( LVU/LVM/LPT/LRV). Inom brottmålen tar jag uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i mål som rör allt från misshandel till mord. Inom familjerätten arbetar jag främst med vårdnads- och umgängesmål.
Jag har arbetat på advokatbyrå sedan 2009 och jag blev advokat 2013.

Godkänd
Emilie Hillert
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Emilie Hillert arbetar som advokat på en modern humanjuridisk advokatbyrå. Emilie Hillert har stor erfarenhet av att företräda klienter i alla åldrar och med olika bakgrund och härkomst. Emilie Hillert har ett genuint intresse och engagemang för klienten, såväl som en gedigen kunskap och kompetens.

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Johan Hansson
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat sedan 1998 med inriktning på brottmål och ekonomisk familjerätt. Jag åtar mig uppdrag som försvarare i alla typer av brottmål, men har spetskompetens inom Eko-brott, efter att tidigare har arbetat på Skatteverket. Jag åtar mig också alla typer av ekonomisk familjerätt såsom bouppteckningar, bodelningar, och arvskiften mm.

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
E-postadress: johan@hgaadvokat.se
Godkänd
Sandra Danowsky
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Sandra Danowsky är verksam inom byråns samtliga verksamhetsområden. Hon blev tingsmeriterad 2012 och är advokat sedan 2015. Sandra har tidigare arbetat med immaterialrätt och processrätt på affärsjuridisk byrå i Stockholm och har även läst en masterutbildning med inriktning på immaterialrätt i New York. Sandra har under sin utbildning arbetat ideellt för Fryshuset.

Språk: Engelska, Svenska
E-postadress: Sandra@advguide.se
Godkänd
Sogand Sasanpour
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Jag arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt såsom offentligt biträde i mål om LVU, LPT och LVM.

Jag är advokat sedan 2015 och har sedan tidigare erfarenhet av arbete på domstol. Jag talar persiska.

E-postadress: sogand@advguide.se
Hoppa till sida:
2 3 4 5 6