Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

98 advokater
Brottmål
Godkänd
Tove Rhudin Nichols
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat och ägare av Nichols & Co Advokatbyrå i Stockholm. Tove åtar sig brottmål i hela landet och har ett starkt samhällsengagemang.

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Peter Hamnebo
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Peter Hamnebo är advokat på Advokatfirman Två Lejon. Utöver juristutbildningen är Peter också civilekonom med mångårig erfarenhet av arbete inom den företagsekonomiska disciplinen. Peter arbetar med brottmål, med särskild inriktning mot ekobrott, ekonomisk familjerätt, associationsrätt, skatterätt och obeståndsrätt.

Språk: Engelska, Svenska
E-postadress: hamnebo@2lejon.se
Webbplats: http://2lejon.se
Godkänd
Natalie Kojadinovic
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Natalie har bred erfarenhet inom brottmål och som ombud i civilmål för såväl privatpersoner som företag. Hon åtar sig bland annat försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn inom brottmål, god mans uppdrag, samt uppdrag som offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen. Hon har därutöver erfarenhet inom hyresrätt, familjerätt, försäkringsrätt, köp- och avtalsrätt.

Språk: Bosniska, Kroatiska, Serbiska, Svenska
E-postadress: kojadinovic@devlet.se
Godkänd
Sargon De Basso
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Sargon De Basso är brottmålsadvokat och driver Advokatfirman De Basso i Stockholm.

Rättsområden: Brottmål
Godkänd
Silvia Ingolfsdottir Åkermark
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Silvia Ingolfsdottir Åkermark är advokat och är specialiserad på brottmål och har mångårig processvana efter sina år som åklagare. Hon är därför väl insatt hur polis och åklagare arbetar vilket är en stor fördel för dig som klient. Silvia är främst inriktad på sexualbrott, koppleri/människohandel, våld i nära relation, övergrepp mot barn och andra grova brott.

Rättsområden: Brottmål
Språk: Svenska
E-postadress: silvia@brottsbyran.se
Godkänd
Göran Hjalmarsson
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Göran Hjalmarsson är helt specialiserad på brottmål och arbetar sedan ett antal år tillbaka mestadels med mål om folkmord och andra folkrättsbrott. Göran är som enda advokat i Sverige upptagen på den Internationella brottmålsdomstolen i Haags (ICC) lista över ombud som får biträda parter i domstolen.

Rättsområden: Brottmål
Godkänd
Anton Strand
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat Anton Strand arbetar med brottmål som försvarare och målsägandebiträde. Advokat Anton Strand har tidigare erfarenhet från arbete som åklagare samt från domstol. Anton föreläser även i straff- och processrätt vid bl a Fakultetskurser och på juristlinjen. Anton är advokat och delägare på Advokatfirman Defens.

Rättsområden: Brottmål
Godkänd
Gustaf Ljungström
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat Gustaf Ljungström arbetar som brottmålsadvokat med brottmål som försvarare samt i vissa fall som målsägandebiträde. Advokat Gustaf Ljungström har varit försvarare i allt ifrån mord, grova narkotikabrott och större EKO-mål men åtar sig även försvararuppdrag gällande vardagsbrottslighet som stölder och rattfyllerier. Advokat Gustaf Ljungström är sedan år 2011 delägare vid Advokatfirman Defens.

Rättsområden: Brottmål
Godkänd
Kristofer Stahre
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Kristofer Stahre är advokat/delägare och är specialiserad på brottmål. Han arbetar huvudsakligen som försvarsadvokat men åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde. Kristofer Stahre åtar sig både privata och offentliga uppdrag.

Rättsområden: Brottmål
LinkedIn: LinkedIn
Godkänd
Gabriella Alnemark
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Jag arbetar med brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt ( LVU/LVM/LPT/LRV). Inom brottmålen tar jag uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i mål som rör allt från misshandel till mord. Inom familjerätten arbetar jag främst med vårdnads- och umgängesmål.
Jag har arbetat på advokatbyrå sedan 2009 och jag blev advokat 2013.

Godkänd
Emilie Hillert
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Emilie Hillert arbetar som advokat på en modern humanjuridisk advokatbyrå. Emilie Hillert har stor erfarenhet av att företräda klienter i alla åldrar och med olika bakgrund och härkomst. Emilie Hillert har ett genuint intresse och engagemang för klienten, såväl som en gedigen kunskap och kompetens.

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
David Massi
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat David Massi arbetar som brottmålsadvokat med specialinriktning mot försvararuppdrag. Förutom advokatverksamhet håller advokat David Massi föreläsningar och kurser inom brottmål och familjerätt.

Rättsområden: Brottmål
E-postadress: david@advokatmassi.se
LinkedIn: LinkedIn
Facebook: Facebook
Godkänd
Johan Hansson
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat sedan 1998 med inriktning på brottmål och ekonomisk familjerätt. Jag åtar mig uppdrag som försvarare i alla typer av brottmål, men har spetskompetens inom Eko-brott, efter att tidigare har arbetat på Skatteverket. Jag åtar mig också alla typer av ekonomisk familjerätt såsom bouppteckningar, bodelningar, och arvskiften mm.

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
E-postadress: johan@hgaadvokat.se
Godkänd
Soren Abbaszadeh
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Jag arbetar och tar emot uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde i asylärenden, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde i mål avseende tvångsvård av unga, missbrukare eller psykiskt sjuka.

Jag har tidigare arbetat som åklagare och på domstol och talar persiska och dari.

Språk: Persiska
Godkänd
Robin Grönvall
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Brottmålsadvokat med kontor i Stockholm men som åtar sig uppdrag över hela landet. Arbetar uteslutande med brottmål och då företrädesvis som försvarare men åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Har erfarenhet av att framgångsrikt försvara personer vid allvarliga brottsmisstankar som mord, grovt rån och synnerligen grovt narkotikabrott men även vid brottsmisstankar av lindrigare slag som rattfylleri och stöld.
Arbetar även med s.k. eko-brottmål.

Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Svenska
E-postadress: robin@hgaadvokat.se
Godkänd
Sandra Danowsky
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Sandra Danowsky är verksam inom byråns samtliga verksamhetsområden. Hon blev tingsmeriterad 2012 och är advokat sedan 2015. Sandra har tidigare arbetat med immaterialrätt och processrätt på affärsjuridisk byrå i Stockholm och har även läst en masterutbildning med inriktning på immaterialrätt i New York. Sandra har under sin utbildning arbetat ideellt för Fryshuset.

E-postadress: Sandra@advguide.se
Hoppa till sida:
3 4 5 6 7