Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

98 advokater
Brottmål
Godkänd
Johan Kallus
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat Johan Kallus är verksam jurist sedan år 2002 och är medlem i advokatsamfundet sedan år 2011. Han är tingsmeriterad vid Värmlands tingsrätt och har arbetat på myndighet, domstol och advokatbyrå innan han etablerade Kallus Advokatbyrå år 2011. Han har gedigen kunskap inom de rättsområden som han verkar och anlitas frekvent som föreläsare inom sina specialområden.

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Språk: Svenska
E-postadress: jk@advokatkallus.se
Godkänd
Kim Zakrisson
Levnadsbeskrivning:

Född 1986. Jur. kand. i Lund 2016. Biträdande jurist vid Centrumadvokaterna Syd AB 2016-2018. Biträdande jurist vid Visioner Advokatbyrå sedan 2018.

Språk: Engelska, Svenska
E-postadress: kim@visadvokat.se
Facebook: Facebook
Godkänd
Matilda Bergström
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Matilda Bergström är advokat och specialiserad på brottmål. Hon åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Peter Nilsson
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Peter Nilsson är advokat och är specialiserad på brottmål. Han arbetar huvudsakligen som försvarsadvokat men åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde. Peter Nilsson åtar sig både privata och offentliga uppdrag.

Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Rodney Humphreys
Titel: Advokat
Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Martin Persson
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Martin Persson är advokat/delägare och är specialiserad på brottmål. Han arbetar huvudsakligen som försvarsadvokat men åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde. Martin Persson åtar sig både privata och offentliga uppdrag.

Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Ekrem Güngör
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Ekrem Güngör är advokat och arbetar med brottmål samt som ombud i tvister med Skatteverket. Ekrem åtar sig även uppdrag som målsägande-biträde och särskild företrädare för barn.

Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Kurdiska, Svenska, Turkiska
E-postadress: gungor@devlet.se
Webbplats: http://devlet.se
LinkedIn: LinkedIn
Facebook: Facebook
Godkänd
Anna Dahlbom Langley
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Anna Dahlbom Langley är advokat, delägare och VD vid Lewis Langley & Partners Advokatbyrå. Hon är specialiserad på brottmål och arbetar huvudsakligen som försvarsadvokat men åtar sig även uppdrag inom socialrätt och vissa uppdrag som målsägandebiträde. Anna Dahlbom Langley har under de senaste åren försvarat flera oskyldigt dömda som senare blivit frikända i massmedialt uppmärksammade mål. Hon medverkar som rättsexpert för Brottscentralen, skriver krönikor för kriminalmagasinet Magasinet Paragraf och föreläser regelbundet för Domstolsverket och Domstolsakademin.

Rättsområden: SocialrättBrottmål
Språk: Engelska, Svenska
LinkedIn: LinkedIn
Facebook: Facebook
Godkänd
Jens Sjölund
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Arbetar med brottmål som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Tar sig även an uppdrag på migrationsområdets alla delar. Arbetar även med socialrätt och som offentligt biträde vid tvångsvård i olika former samt som ombud inom familjerätt och bodelningsförrättare. Arbetar även med allmänna förvaltningsrättsliga mål, t.ex. serveringstillstånd.

Språk: Tyska, Engelska, Svenska
Godkänd
Magnus Altin
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat Magnus Altin är särskilt inriktad inom rättsområdena Brottmål, Fastighets- och Entreprenadrätt samt Försäkringsrätt

BROTTMÅL
Advokat Magnus Altin har erfarenhet av att arbeta med alla typer av brottmål och åtar sig uppdrag som både försvarare och målsägandebiträde i hela Sverige.

FASTIGHET och ENTREPRENAD
Magnus Altin arbetar i stor omfattning med frågor som avser fastighetsrätt och entreprenadjuridik. då det gäller fastighetsrätten biträder Magnus Altin både privatpersoner och företag vid frågor om t ex, fel i fastighet, mäklaransvar, arrende, lokalhyra mm.

Magnus Altin biträder klienter i entreprenadtvister, både för entreprenörer och beställare. Magnus Altin har erfarenhet av att handlägga tvister avseende såväl större entreprenader som mindre entreprenader där beställaren ofta är en privatperson.

Magnus Altin har en bakgrund som försäkringsjurist och biträder vid tvister avseende frågor om ersättning gentemot försäkringsbolag.

Språk: Engelska, Svenska
LinkedIn: LinkedIn
Godkänd
Lars Kruse
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat och delägare i Advokatbyrån Kruse & Co. Medlem i Advokatsamfundet sedan 1989. Arbetar uteslutande med försvararuppdrag.

Rättsområden: Brottmål
E-postadress: lars@advokatkruse.se
Godkänd
Ariel Saadon
Levnadsbeskrivning:

Ariel Saadon arbetar på Stockholms Advokatteam och är särskilt inriktad på brottmål. Han åtar sig uppdrag som privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt ombud i tvistemål, vårdnadsmål och migrationsärenden.

Språk: Engelska, Kurdiska, Svenska
E-postadress: ariel@advokatteam.se
LinkedIn: LinkedIn
Facebook: Facebook
Godkänd
Olof Hildebrand
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Olof Hildebrand är inriktad på affärsjuridik, entreprenadrätt skadestånds- och försäkringsrätt, arbetsrätt, familjerätt, fastighetsrätt/bostadsrätt/hyresrätt, kommersiella tvister, köp- och avtalsrätt samt brottmål.

E-postadress: olof@advguide.se
Godkänd
Torben Setterlund
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Torben Setterlund är advokat och är specialiserad på brottmål. Torben Setterlund arbetar enbart med brottmål, huvudsakligen som försvarare. Torben Setterlund har varit försvarare i alla typer av brottmål, gällande allt från mord, grova rån och grova narkotikabrott till rattfyllerier och ringa stölder. Torben Setterlund driver Advokatfirman Torben Setterlund som har kontor i Sollentuna och i Stockholm (Kungsholmen). Torben Setterlund är huvudsakligen verksam inom Stockholmsområdet med omnejd, men åtar sig uppdrag i hela landet.

Rättsområden: Brottmål
Godkänd
Behrang Eslami
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat Behrang Eslami arbetar med brottmål och åtar sig uppdrag i hela Sverige som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
Advokat Behrang Eslami har även en bred erfarenhet av civilrättsliga processer och åtar sig uppdrag som ombud vid tvistemål.

Språk: Engelska, Spanska, Persiska, Svenska
Godkänd
Thomas Bodström
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, familjerätt, arbetsrätt, diskrimineringsrätt, affärsjuridik, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

Hoppa till sida:
3 4 5 6 7