Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

89 advokater
Brottmål
Godkänd
Mikael Westerlund
Titel: Advokat
Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Spanska, Svenska
Godkänd
Viktor Carlberg
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Viktor är specialiserad på brottmål och så kallade ekobrott. Efter examen vid Stockholms Universitet tjänstgjorde Viktor vid domstol i två år och började sedan arbeta som åklagare. Fem år senare blev Viktor befordrad till specialiståklagare med inriktning på grova brott. Han arbetade bland annat med mål innefattande organiserad narkotikahandel med internationella förgreningar, grova rån, bedrägerier och mord. Tack vare sin tid som åklagare är Viktor väl insatt i hur polis och åklagare samarbetar och verkar – en erfarenhet som nu kommer byråns klienter till godo.

Rättsområden: Brottmål
Språk: Svenska
E-postadress: carlberg@2lejon.se
Webbplats: http://2lejon.se
Godkänd
Martin Orler
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Det var ett brinnande intresse för rättvisa som fick mig intresserad av en karriär som jurist. Att företräda klienter och verka för sakens rätta belysning är för mig något av det mest givande och kreativa en jurist kan syssla med samtidigt som rollen är en vital del i en demokrati.

Jag har en gedigen säljarbakgrund och använder mig av dessa erfarenheter i mitt dagliga arbete. Konsten att övertyga är en advokats främsta vapen.

Språk: Engelska, Franska, Svenska
LinkedIn: LinkedIn
Facebook: Facebook
Godkänd
Henning Holmberg
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Jag är en före detta SVT-reporter som sadlade om till jurist. Jag är advokat och delägare på Advoktfirman W&Ö, där jag har arbetat sedan mars 2015. Innan dess var jag notarie på Förvaltningsrätten i Stockholm och föredragande på Kammarrätten i Stockholm.

Språk: Engelska, Franska, Ryska
E-postadress: h.h@adv-w-o.se
Godkänd
Gina Samaan
Levnadsbeskrivning:

Gina Samaan arbetar på advokatfirman De Basso i Stockholm och är särskilt inriktad på brottmål. Hon åtar sig uppdrag i hela landet som privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt ombud i mål som rör vårdnad om barn och migrations- och asylrätt. Hon talar arabiska.

Språk: Arabiska, Engelska, Svenska
Godkänd
Helena Rosberg
Levnadsbeskrivning:

Helena Rosberg har ett brett fokus och arbetar såväl med humanjuridik som affärsjuridik.

På det humanjuridiska området har Helena ett särskilt intresse för frågor som rör barn, såsom ärenden om vårdnad, boende och umgänge, omhändertaganden enligt LVU samt då barn har blivit misstänkta eller utsatta för brott.

Helena har dock en affärsjuridisk bakgrund med fokus på immaterialrätt och i synnerhet varumärkesrätt och bistår gärna med sin kunskap även i dessa frågor.

Helena har dessutom en bred erfarenhet av förvaltningsrättsliga ärenden och kan bistå med råd i frågor om bland annat LSS, körkortsingripanden, ärenden enligt socialförsäkringsbalken som sjukpenning, föräldrapenning m.m. samt ärenden enligt Socialtjänstlagen.”

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Jessica Engman
Levnadsbeskrivning:

Jessica har ett särskilt intresse för frågor som rör brott mot kvinnor, tjejer och barn samt ärenden om barns vårdnad, boende och umgänge. Hon har flerårig erfarenhet av arbete på kvinnojour samt förtroendeuppdrag för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Jessica åtar sig uppdrag inom advokatbyråns samtliga rättsområden men företrädesvis uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som ombud i vårdnadstvister.

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Annakarin Jannisa
Levnadsbeskrivning:

Annakarin Jannisa arbetar främst med brottmål, migrationsrätt, socialrätt, familjerätt och åtar sig uppdrag inom dessa områden. Annakarin har ett särskilt intresse för straff- och processrätt och åtar sig gärna uppdrag som målsägandebiträde.

Annakarin har med framgång fått igenom en mängd ansökningar om verkställighetshinder s.k. VUT. Efter genomgång av omständigheterna i varje enskilt ärende bistår Annakarin med ansökan om verkställighetshinder pro bono.

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Jan Tuma
Levnadsbeskrivning:

Jans inriktning är främst mot processrätt, affärsjuridik och ekonomisk familjerätt, men han har även erfarenhet av bland annat entreprenadrätt och brottmål.

Rättsområden: BrottmålAffärsjuridik
Språk: Tjekiska, Danska, Engelska, Spanska, Svenska
Godkänd
Urim Azemi
Levnadsbeskrivning:

Biträdande jurist på Centrumadvokaterna

Språk: Engelska, Albanska, Svenska
Godkänd
Elon Svärd
Godkänd
Per Prené
Titel: Advokat
Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Språk: Tyska, Engelska, Svenska
Godkänd
Ida Gasslander
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Arbetar med brottmål som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. I övrigt särskilt inriktad på familjerätt, inklusive ekonomisk familjerätt. Åtar sig även uppdrag inom socialrätt.

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Språk: Engelska, Svenska
Facebook: Facebook
Godkänd
Lina Nodby
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Lina Nodby har många års erfarenhet av att arbeta som ombud i familjerättsliga tvister rörande exempelvis vårdnad, boende, umgänge och bodelning. Hon har som ombud processat i många olika domstolar runt om i landet. Hon åtar sig även uppdrag som bodelningsförrättare samt uppdrag som god man och rättegångsbiträde rörande förvaltarskap, godmanskap m.m.

Lina Nodby åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Hon har särskild erfarenhet inom mål rörande sexualbrott, relations- och hedersrelaterat våld, ungdomar, frihetsberövade personer och brott som har fängelse i mer än två i straffskalan. Hon har biträtt klienter i flera stora och uppmärksammade mål, bl.a. ett av assistensmålen i Södertälje gällande grovt bedrägeri.

Språk: Svenska
E-postadress: ln@advtengvall.se
Godkänd
Elin Ternert
Levnadsbeskrivning:

Elin Ternert arbetar med byråns alla rättsområden. Hon har en bakgrund som officer i flottan och arbetar strukturerat för att kunna guida sina kunder i ett pedagogiskt sätt. Elin har ett stort engagemang för utsatta barn, ungdomar och andra brottsoffer.

Rättsområden: Brottmål
Språk: Svenska
E-postadress: elin@brottsbyran.se
Godkänd
Lina Holmgren
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Rättsområden: Brottmål
Språk: Svenska
Hoppa till sida:
1 2 3 4 5