Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

8 advokater
Personskaderätt
Godkänd
Daniel Ahl
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat med inriktning på familjerätt, företagsjuridik och trafikskadereglering. Daniel Ahl tog jur kand-examen efter studier i Stockholm och Aix-en-Provence och påbörjade sin juristkarriär som biträdande jurist och senare som advokat hos advokat Jörgen Frisk. 2018 öppnade Daniel Ahl advokatbyrå med kontor i Skellefteå och Stockholm.

Språk: Engelska
E-postadress: info@ahladvokat.se
LinkedIn: LinkedIn
Facebook: Facebook
Godkänd
Emelie Righammar
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Emelie har gedigen erfarenhet av att verka i domstol som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, samt som offentligt biträde i mål om tvångsomhändertaganden (LVU, LVM och LPT). Hon har vidare stor erfarenhet inom personskaderätt, både som ombud vid skaderegleringar och i domstol, samt i fråga om andra tvister som involverar både privatpersoner och företag.

Språk: Tyska, Engelska, Svenska
LinkedIn: LinkedIn
Facebook: Facebook
Godkänd
Andreas Simon
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Specialist på brottmål (försvar och målsägandebiträde), tvister och migrationsrätt. Kontakta mig för kostnadsfri rådgivning. Tel: 010-178 40 00

Språk: Engelska, Svenska
LinkedIn: LinkedIn
Facebook: Facebook
Godkänd
Diana Lindgren Saelöen
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Diana blev antagen i Sveriges Advokatsamfund den 2 oktober 2015. Hon tog sin Jur kand examen 2005.
Specialiserade sig i sina studier på EG-rätt och internationell privaträtt (IP-rätt).
Skrev sitt examensarbete i ämnet utomobligatoriskt skadestånd i internationella förhållanden.
Sedan 1986 har Diana arbetat inom vården och åren 1989-2009 vid Neurokirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund.
Diana är verksam inom de flesta av byråns rättsområden med specialitet inom Hälso- och sjukvårdsjuridik samt Personskaderätt och Skadeståndsrätt.

Språk: Engelska, Norska, Svenska
Godkänd
Lena B Larsson
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat Lena B Larsson innehavare av LBL Advokatbyrå AB sedan den 1 januari 2019 då Advokatfirman Lena B Larsson (som startades 1995) ombildades till aktiebolag.
LBL Advokatbyrå är inriktad på fastighetsrätt, skadeståndsrätt. Inom skadeståndsrätten är fokus på personskador till följd av trafik, brott och även till följd av felbehandling inom sjukvården.
Inom fastighetsrätt hanteras samtliga frågor som rör förvärv av fastigheter och de tvister som kan uppstå efter köp eller försäljning av fastighet. Vid krav på betalning inom EU hanterar vi hela processen från ansökan om Europeiskt betalningsföreläggande till betalning.
Genom kontorsgemenskap med Advokatfirman Otto och Advokatbyrå Tove Sjövall har kompetensen utökats med tysk civilrätt och internationell privaträtt.

Språk: Tyska, Engelska, Svenska
Facebook: Facebook
Godkänd
Carl-Johan Vahlén
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Carl-Johan Vahlén är främst verksam inom skadeståndsrätt, personskaderätt (trafikskador, olycksfall och patientskador) och bank- och fastighetstvister.

Språk: Engelska, Svenska
E-postadress: cjv@legio.se