Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

222 advokater
Brottmål
Godkänd
Samir Samysson
Rättsområden: Brottmål
Språk: Arabiska, Engelska, Nederländska
Godkänd
Sara Hugo
Titel: Advokat
Språk: Engelska, Svenska
LinkedIn: LinkedIn
Godkänd
Olivia Revelj
Titel: Advokat
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Melodi Juliet Tas
Godkänd
Nora El Massry
Språk: Arabiska, Engelska, Svenska
Godkänd
Lisa af Jochnick
Titel: Advokat
Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Språk: Engelska, Svenska
E-postadress: lisa@jochnicklaw.se
Godkänd
Hanna Bergwall
Levnadsbeskrivning:

Hanna Bergwall studerade juridik vid Stockholms universitet och University of Texas. Hon tog sin jur.kand år 2020. Hon har tidigare varit anställd vid annan advokatbyrå.
Hanna är en driven jurist som tar sig an varje ärende med stort engagemang och noggrannhet. Hon är lyhörd inför klientens behov och lägger stort värde i att bygga upp en förtroendefull relation till varje klient.

Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Jelena Malm
Titel: Advokat
Språk: Engelska, Svenska
E-postadress: jelena.malm@lege.se
Webbplats: http://lege.se
Godkänd
Arian Nouri
Rättsområden: BrottmålFamiljerätt
Språk: Engelska
Godkänd
Robert Ataseven
Titel: Advokat
Rättsområden: Brottmål
Språk: Arabiska, Engelska, Svenska
Godkänd
Susanne Zahawi
Levnadsbeskrivning:

Susanne Zahawi arbetar som biträdande jurist på Advokatfirman Guide i Stockholm. Susanne åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man och offentligt biträde i migrationsärenden och ärenden om tvångsvård.

Språk: Engelska, Kurdiska, Svenska
E-postadress: susanne@advguide.se
Godkänd
Marika Lampers
Levnadsbeskrivning:

Biträdande jurist på Advokatfirman Morgården. Sysslar främst med brottmål och åtar mig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Johan Larsson
Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Soroush Shahram
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Soroush Shahram är specialiserad inom brottmål och har sedan 10 år varit verksam på annan advokatbyrå i Malmö. Soroush företräder klienter både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde. Soroush har även arbetat på domstol samt som processförare hos Skatteverket. Soroush anslöt till Advokatfirman Guide 2020 som delägare i Malmökontoret.

Språk: Engelska, Svenska
Hoppa till sida:
1 2 3 4 5