Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

13 advokater
Göteborg
Godkänd
Alex Bloch
Titel: Advokat
Språk: Engelska, Ryska, Svenska
Godkänd
Daniel Rosero
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat

Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Simon Boson
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Simon arbetar främst som ombud i civila tvistemål och som offentlig försvarare i brottmål. Därutöver arbetar Simon med likvidering av bolag på uppdrag av Bolagsverket. Simon har utvecklat särskild kompetens inom rättsområdena fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt, ärenden om vårdnad och umgänge samt obestånd.

Språk: Engelska, Svenska
E-postadress: simon@ejderadvokat.se
Godkänd
Frida Treschow
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Fredrika Hörlin
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Fredrika är specialiserad inom svensk och internationell avtalsrätt och biträder klienter i alla typer av affärsförhandlingar, såsom köp och försäljning av verksamhet, upplösande av gemensamt bolagsägande, vid lösande av tvisteliknande situationer samt vid bodelning- och arvskiftesförfaranden.
Som styrelseledamot i olika ägarledda bolag arbetar hon nära ägarna med strategiska tillväxtfrågor, exitplaner och generationsskiften.

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Martin Vildhede
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Racine Ashjari
Godkänd
Caroline Ygge
Titel: Advokat
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Terfa Nisébini
Titel: Advokat
Språk: Engelska, Kurdiska, Svenska
E-postadress: terfa@mirlex.se
Webbplats: http://mirlex.se
Godkänd
Emma Persson
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Hos mig står du som klient alltid i centrum. Vill du ha en kompetent och engagerad advokat som aldrig ger upp så har du kommit rätt.
Jag är specialiserad på och har många års erfarenhet av brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt.
Välkommen att kontakta mig för en kostnadsfri rådgivning.

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Belinda Forssten
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Belinda Forssten är en norsk advokat som bor i Sverige. Hon arbetar i Norge, precis vid gränsen mellan Sverige/Norge. Hon arbetar främst mot Norge, men hon arbetar även på ett gränsöverskridande och internationellt nivå, och tar därför även saker i Sverige.

Forssten studerade juridik vid Universitetet i Oslo, och erhöll juristexamen år 2016. Därefter arbetade hon på det norska Skatteverket (Skatteetaten), och sen i den norska Försäkringskassan (NAV). I 2018 blev hon biträdande jurist, i 2019 blev hon advokat. Hon arbetar på en norsk advokatbyrå. Medlem av Den Norske Advokatforeningen (tillsvarande Sveriges advokatsamfund).

Språk: Engelska, Norska bokmål, Norska nynorsk, Norska, Svenska
LinkedIn: LinkedIn
Godkänd
Silvana Stoeva
Titel: Advokat
Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Makedonska, Svenska
E-postadress: advokat@stoeva.se
Godkänd
Peter Hamnebo
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat

Språk: Engelska, Svenska
E-postadress: info@kaiseradvokat.se