Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

1 advokater
Norrtälje
Godkänd
Ninni Holfve
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat Ninni Holfve har bred kompetens med erfarenhet från domstol, myndighet och advokatbyrå. År 2006 tog advokat Ninni Holfve sin jur kand examen vid Stockholms universitet. Därefter har hon bland annat gjort notarietjänstgöring vid Kalmar tingsrätt och arbetat på Legio Advokatbyrå och Advokatfirman Suzanne Johanson. Under åren har hon fått en hög kompetens och specialistkunskap inom familjerättens områden. Ninni Holfve arbetar med ekonomisk familjerätt såsom bodelningar och arvskiften. Hon åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och god man för bortovarande part. Advokat Ninni Holfve har stor vana av att lösa tvister både i domstol och utanför domstol.

Rättsområden: Familjerätt
Språk: Engelska, Svenska
LinkedIn: LinkedIn
Facebook: Facebook