Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

163 advokater
Stockholm
Godkänd
Nils Högström
Godkänd
Matilda Bergström
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Matilda Bergström är advokat och specialiserad på brottmål. Hon åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Peter Nilsson
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Peter är specialiserad på brottmål och han arbetar främst som försvarsadvokat. Han åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Peter studerade juridik vid Stockholms universitet samt University of Birmingham. Därefter arbetade han som advokat i sex år vid ledande affärsjuridiska advokatbyråer.
Sedan år 2013 är Peters verksamhet helt inriktad på brottmål.

Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Svenska
E-postadress: peter@alphaadvokat.se
Godkänd
Rodney Humphreys
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Rodney är specialiserad på brottmål och han arbetar främst som försvarsadvokat. Han åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Rodney har en engelsk juristexamen och har arbetat i tre år på ledande affärsjuridiska advokatbyråer i London samt i tre år på den affärsjuridiska advokatfirman Cederquist i Stockholm. Rodney har även studerat juridik vid Stockholms Universitet.
Sedan år 2015 är Rodneys verksamhet helt inriktad på brottmål.

Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Martin Persson
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Martin Persson är advokat/delägare och är specialiserad på brottmål. Han arbetar huvudsakligen som försvarsadvokat men åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde. Martin Persson åtar sig både privata och offentliga uppdrag.

Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Ekrem Güngör
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Ekrem Güngör är advokat och arbetar med brottmål samt som ombud i tvister med Skatteverket. Ekrem åtar sig även uppdrag som målsägande-biträde och särskild företrädare för barn.

Rättsområden: Brottmål
Språk: Engelska, Kurdiska, Svenska, Turkiska
E-postadress: gungor@devlet.se
Webbplats: http://devlet.se
LinkedIn: LinkedIn
Facebook: Facebook
Godkänd
Anna Dahlbom Langley
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Anna Dahlbom Langley är advokat, delägare och VD vid Lewis Langley & Partners Advokatbyrå. Hon är specialiserad på brottmål och arbetar huvudsakligen som försvarsadvokat men åtar sig även uppdrag inom socialrätt och vissa uppdrag som målsägandebiträde. Anna Dahlbom Langley har under de senaste åren försvarat flera oskyldigt dömda som senare blivit frikända i massmedialt uppmärksammade mål. Hon medverkar som rättsexpert för Brottscentralen, skriver krönikor för kriminalmagasinet Magasinet Paragraf och föreläser regelbundet för Domstolsverket och Domstolsakademin.

Rättsområden: SocialrättBrottmål
Språk: Engelska, Svenska
LinkedIn: LinkedIn
Facebook: Facebook
Godkänd
Jens Sjölund
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Arbetar med brottmål som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Tar sig även an uppdrag på migrationsområdets alla delar. Arbetar även med socialrätt och som offentligt biträde vid tvångsvård i olika former samt som ombud inom familjerätt och bodelningsförrättare. Arbetar även med allmänna förvaltningsrättsliga mål, t.ex. serveringstillstånd.

Språk: Tyska, Engelska, Svenska
Godkänd
Torben Setterlund
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Torben Setterlund är advokat och är specialiserad på brottmål. Torben Setterlund arbetar enbart med brottmål, huvudsakligen som försvarare. Torben Setterlund har varit försvarare i alla typer av brottmål, gällande allt från mord, grova rån och grova narkotikabrott till rattfyllerier och ringa stölder. Torben Setterlund driver Advokatfirman Torben Setterlund som har kontor i Sollentuna och i Stockholm (Kungsholmen). Torben Setterlund är huvudsakligen verksam inom Stockholmsområdet med omnejd, men åtar sig uppdrag i hela landet.

Rättsområden: Brottmål
Godkänd
Behrang Eslami
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat Behrang Eslami arbetar med brottmål och åtar sig uppdrag i hela Sverige som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
Advokat Behrang Eslami har även en bred erfarenhet av civilrättsliga processer och åtar sig uppdrag som ombud vid tvistemål.

Språk: Engelska, Spanska, Persiska, Svenska
E-postadress: behrang@ahap.se
Godkänd
Thomas Bodström
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, familjerätt, arbetsrätt, diskrimineringsrätt, affärsjuridik, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Tove Rhudin Nichols
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Advokat och ägare av Nichols & Co Advokatbyrå i Stockholm. Tove åtar sig brottmål i hela landet och har ett starkt samhällsengagemang.

Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Natalie Kojadinovic
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i asylärenden, LVU-ärenden samt ombud i familjemål.

Språk: Bosniska, Kroatiska, Serbiska, Svenska
Godkänd
Carl-Johan Vahlén
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Carl-Johan Vahlén är främst verksam inom skadeståndsrätt, personskaderätt (trafikskador, olycksfall och patientskador) och bank- och fastighetstvister.

Språk: Engelska, Svenska
E-postadress: cjv@legio.se
Godkänd
Jens Tillqvist
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Jens Tillqvist är partner i Cederquists Tvistlösningsgrupp och Arbetsrättsgrupp. Jens har under sin tid på Cederquist varit ansvarig för några av de mer uppmärksammade arbetsrättsliga processerna på den svenska marknaden. Därutöver har han ansvarat för flera skiljeprocesser och omfattande processer i allmän domstol.

Rättsområden: Arbetsrätt
Språk: Engelska, Svenska
Godkänd
Ivan Zivkovic
Titel: Advokat
Levnadsbeskrivning:

Ivan Zivkovic arbetar som försvarsadvokat på Advokatfirman De Basso i Stockholm.

Rättsområden: MigrationsrättBrottmål
Språk: Bosniska, Kroatiska, Serbiska
LinkedIn: LinkedIn
Facebook: Facebook
Hoppa till sida:
7 8 9 10 11