Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

4 advokater
Växjö
Godkänd
Nuhi Kalici
Språk: Engelska, Albanska, Svenska
Godkänd
Urim Azemi
Levnadsbeskrivning:

Biträdande jurist på Centrumadvokaterna

Språk: Engelska, Albanska, Svenska
Godkänd
Ellinor Gunn
Levnadsbeskrivning:

Målsägandebiträde i brottmål, offentligt biträde migrationsärenden, LVU, LVM, LPT, familjerätt

Språk: Engelska, Svenska