Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

Godkänd
Alen Mizimovic

Arbetar som biträdande jurist på Hansson Grönvall Alnemark Advokatbyrå, vars huvudinriktning är brottmål. Vi åtar oss uppdrag över hela landet, men är belägna i Stockholm. Utöver brottmål har advokatbyrån särskild kompetens inom familjerätt, arvsrätt, utlänningsrätt och socialrätt.

Godkänd
Alicia Abreu Gunnarsson

Jurist Alicia Abreu Gunnarsson är specialiserad inom hästjuridik och åtar sig främst uppdrag med koppling till hästar. Hon har över 20 års erfarenhet av hästar och hästvärlden vilket gör att hon direkt kan fokusera på de juridiska problem klienten har. Utöver hästjuridiken arbetar hon även med förvaltningsrätt (myndighetsjuridik).

Alicia driver sin egen juristbyrå, Abreu Gunnarsson Juridik, med hästar och myndigheter i fokus.

Godkänd
Alexandra Nekrassova

Juristprogrammet vid Örebro universitet 2014-2019.
Anställd på Centrumadvokaterna från 1 maj 2019.

Godkänd
Frida Nordström

Arbetar på LEGIO Advokatfirma med civilrättsliga tvister, främst inom skadestånds-, försäkrings- och fastighetsrätt.

Hoppa till sida:
1 2 3 4 5