Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

Godkänd
Georg Naeslund

Huvudinriktningen är tvistelösning inom affärsjuridiken t. ex. fordringsrätt och entreprenadrätt, samt familjerätt.

Godkänd
Esmedin Hadzic

Mitt namn är Esmedin Hadzic och jag arbetar på Guard Advokater i Stockholm. Byrån är särskilt inriktad på humanjuridik, som bland annat offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt ombud i mål som rör vårdnad om barn och migrations- och asylrätt.

Godkänd
Martin Andria

Martin Andria tog sin juristexamen från Stockholms universitet år 2019. Martin har läst specialkurser i migration och straffrätt. Utöver detta författade han sitt examensarbete i straffprocessrätt, vilket innebar en fördjupning kring de processrättsliga aspekterna i brottmålsförfarandet.

Godkänd
Juni Livion

Juni Livion är biträdande jurist på Brottsbyrån Advokaterna Åkermark och Lodin. Hon arbetar inom samtliga byråns rättsområden, främst som målsägandebiträde och särskild företrädare. Hon sätter stort värde på att du som klient ska känna dig trygg och förberedd i varje del av rättsprocessen. Junis främsta egenskaper är hennes driv, skärpa och engagemang.

Godkänd
Carl von Feilitzen

Carl von Feilitzen är biträdande jurist och åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden. Han har stor erfarenhet av domstolsprocesser efter sin tid som tingsnotarie vid Solna tingsrätt och som fiskal vid Hovrätten för Västra Sverige. Carl har även arbetat med tillsyn över polis/åklagares användning av hemliga tvångsmedel. Hans gedigna juridiska kunskaper och skarpa analyser gör dig som klient trygg i rättsprocessen.

Godkänd
Emir Nuredini

Emir arbetar huvudsakligen med brottmål som målsägandebiträde, privat försvarare och särskild företrädare för barn. Emir har tidigare erfarenhet vid domstol, advokatbyrå och bolagsjurist. Emir arbetar som biträdande jurist på FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist AB.

Godkänd
Atanya Filipes

Atanya Filipes arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden. Vid sidan av studierna har Atanya biträtt ideellt personer i nöd som inte har haft råd att anlita en advokat eller jurist. Atanya har lämnat juridisk rådgivning såväl muntligen som skriftligen och informerat sina klienter om deras rättigheter.

Godkänd
Rana Chahine

Mitt namn är Rana Chahine och jag arbetar på Advokatfirman De Basso i Göteborg. Byrån är särskilt inriktad på brottmål och vi åtar oss uppdrag i hela landet som bland annat offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt ombud i mål som rör vårdnad om barn och migrations- och asylrätt. Jag talar svenska, engelska och arabiska.

Skälet till att jag började studera till jurist var att jag alltid brunnit för att hjälpa människor, specifikt personer som av olika anledningar är utsatta i samhället och behöver hjälp. En positiv attityd och god kommunikationsförmåga är enligt mig väsentligt för att kunna möta en persons behov.

Hoppa till sida:
1 2 3 4 5