Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

Godkänd
Christian Forslind
Godkänd
Kevin Theander
Godkänd
Dinela Dervovic

Dinela Dervovic arbetar med brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, offentligt biträde i migrationsärenden och i socialmål (LVU, LVM, LPT och LRV), ombud i mål angående vårdnad, boende och umgänge samt uppdrag som god man och rättegångsbiträde i ärenden gällande förvaltarskap.

Dinela Dervovic är främst verksam i Uppsala, Västerås och Gävle men åtar sig uppdrag i hela landet.

Godkänd
Martin Zeitlin

Martin agerar ombud för och tillhandahåller strategisk rådgivning till klienter inom framförallt marknadsrätt, allmän immaterialrätt och dataskydd inbegripet närliggande kommersiell avtalsrätt och tvistlösning. Han har även särskild kompetens inom upphovsrätt och intresse för nya teknologiers juridiska dimensioner. Utöver detta håller Martin regelbundet föreläsningar för en bred mängd olika organisationer.

Godkänd
Hanna Caverius

Åtar sig uppdrag inom familjerätt, tvångsvård (LVU, LVM, LPT, LRV), migrationsrätt samt uppdrag som målsägandebiträde.

Godkänd
Liza Yandam

Liza är juriststudent och genomför rättsutredningar samt ansvarar för administrationen på WEGA Advokater och är ovärderligt stöd för övriga medarbetare.

Liza studerar till en juristexamen vid Stockholms universitet och har tidigare genomfört praktiktjänstgöring på advokatbyrån. Som advokatsekreterare avlastar hon övriga medarbetare genom att utföra många av de administrativa arbetsuppgifterna. Liza bistår även advokatbyråns andra medarbetare med utredningar av juridiskt slag och intresserar sig stort för byråns olika rättsområden som ett led i fullföljandet av hennes utbildning.

Under studietiden har Liza engagerat sig i ett antal ideella verksamheter, däribland flertalet kvinnojourer. Liza har tidigare arbetat som handläggare på myndighet. Hon talar flytande arabiska, engelska och grundläggande franska.

Godkänd
Victoria Wennerlund

Victoria arbetar med brottmål, familjerätt, socialrätt och asylrätt. Victoria åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i mål rörande vårdnad, boende och umgänge samt som offentligt biträde i mål om LVU, LPT och asyl.

Victoria tog juristexamen från Lunds Universitet 2017 med specialinriktning mot brottmål och våld i nära relationer. Hon är idag huvudsakligen inriktad på brottmål samt familjerätt, främst vårdnadstvister men även mål om verkställighet. Victoria åtar sig även uppdrag som offentligt biträde i mål om asyl samt tvångsvård, där hon företräder samtliga parter.

Victoria arbetar särskilt i processer som rör barn oavsett vårdnadstvist, LVU eller brottmål. Inom dessa områden har Victoria särskild erfarenhet av att på ett pedagogiskt sätt bemöta såväl barn som vuxna.

Godkänd
Bente Erfäldt
Godkänd
Emma Ragnarsson

Emma är jurist och arbetar med brottmål, migrations- och asylrätt, socialrätt och familjerätt. Hon åtar sig både privata och offentliga uppdrag.

Hoppa till sida:
1 2 3 4 5