Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

Godkänd
Ophelia Wigström

Ophelia är verksam inom ekonomisk familjerätt, affärsjuridik och åtar sig offentliga uppdrag. Därutöver bistår hon även i byråns övriga verksamhetsområden inom brottmål, tvistemål, vårdnad, fastighetsrätt och obeståndsrätt.

Godkänd
Ramil Bisso

Ramil Bisso arbetar som biträdande jurist på Advokatfirman Två Lejon. Bisso arbetar inom byråns samtliga rättsområden. Bisso kommer närmast från Stockholms universitet där han skrev sitt examensarbete om förekomsten av fördomar i brottmålsprocessen.

Godkänd
Elias Berg von Linde

Biträdande jurist på Vasa Advokatbyrå

Godkänd
Shalaw Rahem

Arbetar med brottmål som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
Åtar sig även uppdrag inom migrationsrätt, familjerätt och socialrätt.

Godkänd
Ina Ferrari

Ina Ferrari är jurist och arbetar med brottmål, migrations- och asylrätt, socialrätt och familjerätt. Hon åtar sig både privata och offentliga uppdrag.

Godkänd
Alice Goldensohn

Arbetar med brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Särskilt inriktad på migrationsrätt. Åtar sig även uppdrag inom familjerätt och socialrätt.

Godkänd
Christer Gustafsson

Christer har tidigare varit verksam under flera år på advokatbyrå. Han har varit föreningsjurist på Kriminellas Revansch I Samhället och publicist för tidskriften ”Vägen UT” Han är grundare till Revanschpodden och har ett stort samhällsengagemang

Hoppa till sida:
1 2 3 4 5