Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

Godkänd
Linus Broström

Linus är verksam inom Corporate Commercialgruppen med ett särskilt fokus på immaterialrättsliga frågor och hantering av intellektuella resurser. Linus har utöver sin juristutbildning studerat Intellectual Capital Managment vid Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship samt nationalekonomi vid Högskolan Kristianstad. Linus har ett genuint intresse för teknik och innovation i kombination med affärsjuridik.

Godkänd
Sasha Matic

Sasha Matic arbetar som biträdande jurist på Advokatfirman De Basso i Sundsvall. Han har stor erfarenhet av domstolsprocesser efter sin tid som tingsnotarie vid Ångermanlands tingsrätt och assessor vid Hovrätten för Nedre Norrland. Han har dessförinnan även arbetat som föredragande jurist på Förvaltningsrätten i Härnösand.

Sasha Matic arbetar med brottmål som målsägandebiträde, privat försvarare och särskild företrädare för barn. Han åtar sig även uppdrag som offentligt biträde i asylärenden och i mål rörande LVU, LVM, LPT och LRV samt ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge.

Godkänd
Daniel Knezovic

Daniel arbetar främst med försäkringsrätt och har specialkompetens inom privata sak- och personförsäkringar, tack vare sin mångåriga erfarenhet från två olika försäkringsbolag. Därutöver arbetar han även med migrationsrätt och tvångsvård. Han åtar sig även uppdrag som offentligt biträde och särskild företrädare för barn.

Godkänd
Linn Wallander

Åtar sig uppdrag inom: familjerätt (vårdnad, boende, umgänge), brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) samt offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT, LRV och asyl.

Godkänd
Melanie Berglund

Melanie Berglund är verksam inom advokatbyråns samtliga rättsområden. Hon har ett särskilt intresse för brottmål. Melanie åtar sig gärna uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, rättegångsbiträde samt god man och offentligt biträde enligt utlänningslagen.

Godkänd
Michaela Hamilton

Michaela tog sin juristexamen år 2017 vid Stockholms universitet. Michaela har läst specialkurser inom processrätt. Michaela skrev slutligen sitt examensarbete inom process- och skadeståndsrätt. Michaela har tidigare arbetat med affärsjuridik på Advokatfirman Delphi.

Godkänd
Yasemin Ergul

VERKSAMHETSOMRÅDE
Yasemin Ergül åtar sig uppdrag inom advokatbyråns samtliga rättsområden men arbetar huvudsakligen med förvaltningsrättsliga frågor och åtar sig uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen, LVU, LVM, LPT samt LRV. Hon besitter även spetskompetens inom arbetstillstånd. Vidare har Yasemin ett särskilt intresse för brottmål och åtar sig gärna uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, rättegångsbiträde, god man, samt medlare enligt föräldrabalken.

BAKGRUND
Yasemin kommer närmast från Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat som paralegal hos oss och biträtt våra jurister internt inom familjerätt, brottmål och migrationsrätt. Yasemin har även varit nämndeman och tjänstgjort vid Södertörns tingsrätt under åren 2016-2019.

Hoppa till sida:
1 2 3 4 5