Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

Godkänd
Melanie Berglund

Melanie Berglund är verksam inom advokatbyråns samtliga rättsområden. Hon har ett särskilt intresse för brottmål. Melanie åtar sig gärna uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, rättegångsbiträde samt god man och offentligt biträde enligt utlänningslagen.

Godkänd
Michaela Hamilton

Michaela tog sin juristexamen år 2017 vid Stockholms universitet. Michaela har läst specialkurser inom processrätt. Michaela skrev slutligen sitt examensarbete inom process- och skadeståndsrätt. Michaela har tidigare arbetat med affärsjuridik på Advokatfirman Delphi.

Godkänd
Yasemin Ergul

VERKSAMHETSOMRÅDE
Yasemin Ergül åtar sig uppdrag inom advokatbyråns samtliga rättsområden men arbetar huvudsakligen med förvaltningsrättsliga frågor och åtar sig uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen, LVU, LVM, LPT samt LRV. Hon besitter även spetskompetens inom arbetstillstånd. Vidare har Yasemin ett särskilt intresse för brottmål och åtar sig gärna uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, rättegångsbiträde, god man, samt medlare enligt föräldrabalken.

BAKGRUND
Yasemin kommer närmast från Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat som paralegal hos oss och biträtt våra jurister internt inom familjerätt, brottmål och migrationsrätt. Yasemin har även varit nämndeman och tjänstgjort vid Södertörns tingsrätt under åren 2016-2019.

Godkänd
Ophelia Wigström

Ophelia är verksam inom ekonomisk familjerätt, affärsjuridik och åtar sig offentliga uppdrag. Därutöver bistår hon även i byråns övriga verksamhetsområden inom brottmål, tvistemål, vårdnad, fastighetsrätt och skadeståndsrätt.

Godkänd
Ramil Bisso

Ramil Bisso arbetar som biträdande jurist på Advokatfirman Två Lejon. Bisso arbetar inom byråns samtliga rättsområden. Bisso kommer närmast från Stockholms universitet där han skrev sitt examensarbete om förekomsten av fördomar i brottmålsprocessen.

Godkänd
Elias Berg von Linde

Biträdande jurist på Vasa Advokatbyrå

Godkänd
Shalaw Rahem

Arbetar med brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Särskilt inriktad på migrationsrätt. Åtar sig även uppdrag inom familjerätt och socialrätt.

Godkänd
Ina Ferrari

Ina Ferrari är jurist och arbetar med brottmål, migrations- och asylrätt, socialrätt och familjerätt. Hon åtar sig både privata och offentliga uppdrag.

Hoppa till sida:
1 2 3 4