Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

Godkänd
Gina Samaan

Gina Samaan arbetar på advokatfirman De Basso i Stockholm och är särskilt inriktad på brottmål. Hon åtar sig uppdrag i hela landet som privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt ombud i mål som rör vårdnad om barn och migrations- och asylrätt. Hon talar arabiska.

Godkänd
Helena Rosberg

Helena Rosberg åtar sig uppdrag inom advokatbyråns samtliga rättsområden. Helena har ett särskilt intresse för frågor som rör barn, såsom ärenden om vårdnad, boende och umgänge, omhändertaganden enligt LVU samt då barn har blivit misstänkta eller utsatta för brott.

Godkänd
Jessica Engman

Jessica har ett särskilt intresse för frågor som rör brott mot kvinnor, tjejer och barn samt ärenden om barns vårdnad, boende och umgänge. Hon har flerårig erfarenhet av arbete på kvinnojour samt förtroendeuppdrag för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Jessica åtar sig uppdrag inom advokatbyråns samtliga rättsområden men företrädesvis uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som ombud i vårdnadstvister.

Godkänd
Annakarin Jannisa

Annakarin Jannisa arbetar främst med brottmål, migrationsrätt, socialrätt, familjerätt och åtar sig uppdrag inom dessa områden. Annakarin har ett särskilt intresse för straff- och processrätt och åtar sig gärna uppdrag som målsägandebiträde.

Annakarin har med framgång fått igenom en mängd ansökningar om verkställighetshinder s.k. VUT. Efter genomgång av omständigheterna i varje enskilt ärende bistår Annakarin med ansökan om verkställighetshinder pro bono.

Godkänd
Jan Tuma

Jans inriktning är främst mot processrätt, affärsjuridik och ekonomisk familjerätt, men han har även erfarenhet av bland annat entreprenadrätt och brottmål.

Godkänd
Aila Löfberg Nilsson

På byrån arbetar Aila inom flera olika rättsområden, med särskild inriktning på migrationsrätt, familjerätt och försäkringsrätt.

Godkänd
Kajsa Lunderquist

Kajsa arbetar inom de flesta av byråns rättsområden, med speciell inriktning mot familjerätt och immaterialrätt. Hon tar även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn

Godkänd
Elin Ternert

Elin Ternert arbetar med byråns alla rättsområden. Hon har en bakgrund som officer i flottan och arbetar strukturerat för att kunna guida sina kunder i ett pedagogiskt sätt. Elin har ett stort engagemang för utsatta barn, ungdomar och andra brottsoffer.

Godkänd
Linus Gardell

Linus Gardell arbetar med brottmål och tvistemål på Lewis Langley & Partners Advokatbyrå i Stockholm. Han åtar sig uppdrag i hela landet. Han åtar sig även uppdrag som föreläsare.

Hoppa till sida:
1 2