Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

Godkänd
Azar Nikbakht

Azar tog juristexamen år 2015 vid Stockholms universitet. Hon har därefter arbetat på Migrationsverket, fullgjort tingstjänstgöring vid Södertälje tingsrätt samt arbetat på annan advokatbyrå. Azar arbetar på Kallus Advokatbyrå sedan september 2019.

Azar åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i ärenden om LVU, LVM, LPT och LRV, migration och som ombud i familjeärenden. Hon arbetar även med internationell och ekonomisk familjerätt. Azar har även ideella engagemang, med särskilt fokus på migration och kvinnors rättigheter. För Azar är det viktigt att klienten känner att hen har ett engagerat ombud som sätter klientens intressen i första rummet. Hon försöker alltid göra juridiken tillgänglig och lätt att förstå för klienten.

Godkänd
Jennifer Abdulahad

Jennifer studerar juridik på universitetet i Lund och är biträdande jurist på firman. Jennifer arbetar med allmän affärsjuridik inom byråns samtliga verksamhetsområden, men intresserar sig särskilt för processrätt.

Godkänd
Linus Broström

Linus är verksam inom Corporate Commercialgruppen med ett särskilt fokus på immaterialrättsliga frågor och hantering av intellektuella resurser. Linus har utöver sin juristutbildning studerat Intellectual Capital Managment vid Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship samt nationalekonomi vid Högskolan Kristianstad. Linus har ett genuint intresse för teknik och innovation i kombination med affärsjuridik.

Godkänd
Sasha Matic

Sasha Matic arbetar som biträdande jurist på Advokatfirman De Basso i Sundsvall. Han har stor erfarenhet av domstolsprocesser efter sin tid som tingsnotarie vid Ångermanlands tingsrätt och assessor vid Hovrätten för Nedre Norrland. Han har dessförinnan även arbetat som föredragande jurist på Förvaltningsrätten i Härnösand.

Sasha Matic arbetar med brottmål som målsägandebiträde, privat försvarare och särskild företrädare för barn. Han åtar sig även uppdrag som offentligt biträde i asylärenden och i mål rörande LVU, LVM, LPT och LRV samt ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge.

Godkänd
Daniel Knezovic

Daniel arbetar främst med försäkringsrätt och har specialkompetens inom privata sak- och personförsäkringar, tack vare sin mångåriga erfarenhet från två olika försäkringsbolag. Därutöver arbetar han även med migrationsrätt och tvångsvård. Han åtar sig även uppdrag som offentligt biträde och särskild företrädare för barn.

Godkänd
Linn Wallander

Åtar sig uppdrag inom: familjerätt (vårdnad, boende, umgänge), brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) samt offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT, LRV och asyl.

Godkänd
Melanie Berglund

Melanie Berglund är verksam inom advokatbyråns samtliga rättsområden. Hon har ett särskilt intresse för brottmål. Melanie åtar sig gärna uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, rättegångsbiträde samt god man och offentligt biträde enligt utlänningslagen.

Hoppa till sida:
1 2 3 4 5