Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Skribenterna har inte någon inbördes koppling till varandra.

Godkänd
Alen Mizimovic

Arbetar som biträdande jurist på Hansson Grönvall Alnemark Advokatbyrå, vars huvudinriktning är brottmål. Vi åtar oss uppdrag över hela landet, men är belägna i Stockholm. Utöver brottmål har advokatbyrån särskild kompetens inom familjerätt, arvsrätt, utlänningsrätt och socialrätt.

Godkänd
Alicia Abreu Gunnarsson

Biträdande jurist Alicia Abreu Gunnarsson arbetar med brottmål som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och privat försvarare. Alicia åtar sig även uppdrag inom familjerätt, migrationsrätt och socialrätt. Alicia arbetar utöver det som ombud vid tvistemål.

Under sin utbildning läste Alicia fördjupningskurserna rättspsykologi, praktisk retorik samt en EU-rättslig kurs. Hennes examensarbete handlade om tryckfrihetsförordningens efterforskningsförbud, med fokus på misstänkta gärningsmäns mänskliga rättigheter.
Alicia är en målinriktad jurist som arbetar för sina klienters bästa och tar tillvara deras rättigheter.

Godkänd
Alexandra Nekrassova

Juristprogrammet vid Örebro universitet 2014-2019.
Anställd på Centrumadvokaterna från 1 maj 2019.

Godkänd
Frida Nordström

Arbetar på LEGIO Advokatfirma med civilrättsliga tvister, främst inom skadestånds-, försäkrings- och fastighetsrätt.