Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
VERKSAMHETSOMRÅDE Yasemin Ergül åtar sig uppdrag inom advokatbyråns samtliga rättsområden men arbetar huvudsakligen med förvaltningsrättsliga frågor och åtar sig uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen, LVU, LVM, LPT samt LRV. Hon besitter även spetskompetens inom arbetstillstånd. Vidare har Yasemin ett särskilt intresse för brottmål och åtar sig gärna uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, rättegångsbiträde, god man, samt medlare enligt föräldrabalken. BAKGRUND Yasemin kommer närmast från Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat som paralegal hos oss och biträtt våra jurister internt inom familjerätt, brottmål och migrationsrätt. Yasemin har även varit nämndeman och tjänstgjort vid Södertörns tingsrätt under åren 2016-2019.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Kurdiska, Svenska, Turkiska
08 20 14 40