Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Viktor är specialiserad på brottmål och så kallade ekobrott. Efter examen vid Stockholms Universitet tjänstgjorde Viktor vid domstol i två år och började sedan arbeta som åklagare. Fem år senare blev Viktor befordrad till specialiståklagare med inriktning på grova brott. Han arbetade bland annat med mål innefattande organiserad narkotikahandel med internationella förgreningar, grova rån, bedrägerier och mord. Tack vare sin tid som åklagare är Viktor väl insatt i hur polis och åklagare samarbetar och verkar – en erfarenhet som nu kommer byråns klienter till godo.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Svenska
070-954 02 00