Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Victoria arbetar med brottmål, familjerätt, socialrätt och asylrätt. Victoria åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i mål rörande vårdnad, boende och umgänge samt som offentligt biträde i mål om LVU, LPT och asyl. Victoria tog juristexamen från Lunds Universitet 2017 med specialinriktning mot brottmål och våld i nära relationer. Hon är idag huvudsakligen inriktad på brottmål samt familjerätt, främst vårdnadstvister men även mål om verkställighet. Victoria åtar sig även uppdrag som offentligt biträde i mål om asyl samt tvångsvård, där hon företräder samtliga parter. Victoria arbetar särskilt i processer som rör barn oavsett vårdnadstvist, LVU eller brottmål. Inom dessa områden har Victoria särskild erfarenhet av att på ett pedagogiskt sätt bemöta såväl barn som vuxna.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
0708-938 737