Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Vandad tog sin juristexamen år 2017 vid Stockholms universitet, där han bl.a. läste specialkurser inom skadeståndsrätt och aktiemarknadsrätt. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund år 2020 och arbetar i huvudsak med brottmål, migrationsrätt och biträder även klienter i affärsjuridiska spörsmål. Under åren 2016 - 2020 arbetade Vandad med affärsjuridik på Wistrand Advokatbyrå.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
070-979 16 85