Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Jag är specialiserad på arbetsrätt och ger rådgivning och biträde till privatpersoner, företag och organisationer ang. - Uppsägnings och avskedsärenden. - Anställningsavtal. - Krav på lön och semesterersättning. - Diskriminerings och föräldraledighetsärenden. - Omorganisation och arbetsbrist. - Arbetsmiljöfrågor, rehabilitering och kränkande särbehandling. - Företagshemligheter och upphovsrättsliga frågor. - Konkurrens och icke värvningsklausuler. - Konkursarbetsrätt. Jag arbetar även med tvistelösning inom andra rättsområden såsom skadeståndsrätt, försäkringsrätt och familjerätt. Mina tjänster karaktäriseras av hög tillgänglighet och service.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
0769-47 77 52