Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Tone Berggren är biträdande jurist verksam vid advokatfirman Defens. Tone Berggren företräder brottsoffer i domstol och åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Tone Berggren har fullgjort notarietjänstgöring vid Södertörns tingsrätt.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
0762 42 39 16