Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Jag arbetar och tar emot uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde i asylärenden, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde i mål avseende tvångsvård av unga, missbrukare eller psykiskt sjuka. Jag har tidigare arbetat som åklagare och på domstol och talar persiska och dari.
Status för denna avändare är Godkänd