Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Simon arbetar främst som ombud i civila tvistemål och som offentlig försvarare i brottmål. Därutöver arbetar Simon med likvidering av bolag på uppdrag av Bolagsverket. Simon har utvecklat särskild kompetens inom rättsområdena fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt, ärenden om vårdnad och umgänge samt obestånd.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
031-38 38 200