Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Sasha Matic arbetar som biträdande jurist på Advokatfirman De Basso i Sundsvall. Han har stor erfarenhet av domstolsprocesser efter sin tid som tingsnotarie vid Ångermanlands tingsrätt och assessor vid Hovrätten för Nedre Norrland. Han har dessförinnan även arbetat som föredragande jurist på Förvaltningsrätten i Härnösand. Sasha Matic åtar sig uppdrag som privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i asylärenden och i mål rörande LVU, LVM, LPT och LRV samt ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Bosniska, Engelska, Kroatiska, Serbiska, Svenska
073-035 64 22