Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Sanna Älgekrans arbetar på Advokatbolaget Welin. Advokatbolaget Welin är en allmänpraktiserande advokatbyrå med kontor i Uppsala och Sollentuna. Sanna Älgekrans tog sin jur kand från Uppsala Universitet 2010. Efter avslutad tingstjänstgöring vid Uppsala tingsrätt har hon varit verksam på advokatbyrå i Uppsala. År 2016 blev Sanna Älgekrans invald som ledamot i Sveriges advokatsamfund. Sanna Älgekrans arbetar i huvudsak med följande: - Offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. - Familjerätt. Vårdnad, boende och umgänge med barn. Medlare. Bodelningsförättare. - Socialrätt. Offentligt biträde LVU, LVM, LPT, LRV.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
018132300