Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Mitt namn är Rana Chahine och jag arbetar på Advokatfirman De Basso i Göteborg. Byrån är särskilt inriktad på brottmål och vi åtar oss uppdrag i hela landet som bland annat offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt ombud i mål som rör vårdnad om barn och migrations- och asylrätt. Jag talar svenska, engelska och arabiska. Skälet till att jag började studera till jurist var att jag alltid brunnit för att hjälpa människor, specifikt personer som av olika anledningar är utsatta i samhället och behöver hjälp. En positiv attityd och god kommunikationsförmåga är enligt mig väsentligt för att kunna möta en persons behov.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.