Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Advokat Ninni Holfve har bred kompetens med erfarenhet från domstol, myndighet och advokatbyrå. År 2006 tog advokat Ninni Holfve sin jur kand examen vid Stockholms universitet. Därefter har hon bland annat gjort notarietjänstgöring vid Kalmar tingsrätt och arbetat på Legio Advokatbyrå och Advokatfirman Suzanne Johanson. Under åren har hon fått en hög kompetens och specialistkunskap inom familjerättens områden. Ninni Holfve arbetar med ekonomisk familjerätt såsom bodelningar och arvskiften. Hon åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och god man för bortovarande part. Advokat Ninni Holfve har stor vana av att lösa tvister både i domstol och utanför domstol.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
08-410 24 001