Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Advokat Nick Bergqvist arbetar med brottmål, civilrätt och ekonomisk familjerätt. Nick Bergqvist åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Därutöver åtar sig Nick Bergqvist även i relativt stor omfattning uppdrag som ombud i fordringstvister och tvister inom ekonomisk familjerätt (bodelning, arvskifte m.m.). Nick Bergqvist tog jur. kand. från Stockholms universitet 2010 och har arbetat på Advokatbyrån Massi sedan 2012. Han är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2015.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
070-394 98 25