Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Arbetar som biträdande jurist på Advokatfirman Tengvall - En advokatfirma specialiserad på familjemål, brottmål och socialmål. Jag erbjuder dig juridiskt biträde i ärenden rörande äktenskapsskillnad, vårdnad om barn, barns boende, umgänge, verkställighet samt ärenden beträffande ekonomisk familjerätt, såsom bodelning och arvsrätt. Jag kan även bistå med hjälp att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal eller testamente. Vidare åtar jag mig uppdrag som målsägandebiträde. Jag åtar mig även uppdrag som offentligt biträde och/eller ställföreträdare i mål inom LVU, LPT och LVU samt uppdrag som god man och rättegångsbiträde i mål ang. god man eller förvaltarskap.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Arabiska, Engelska, Svenska
08-27 00 25