Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Natalie har bred erfarenhet inom brottmål och som ombud i civilmål för såväl privatpersoner som företag. Hon åtar sig bland annat försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn inom brottmål, god mans uppdrag, samt uppdrag som offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen. Hon har därutöver erfarenhet inom hyresrätt, familjerätt, försäkringsrätt, köp- och avtalsrätt.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Bosniska, Kroatiska, Serbiska, Svenska
072-166 90 25