Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Nadia Sultana är specialiserad inom migration, brottmål och familjerätt. Hon åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, samt som offentlig biträde i ärenden som rör LVU/LVM/LPT. Nadia Sultana åtar sig även uppdrag om förvar.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Bengaliska, Engelska, Hindi, Svenska, Urdu
070 00 19 745