Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Mikael Söderman arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Mikael Söderman arbetar även med advokatfirmans konkursärenden. Han arbetar även med företag i ekonomiska problem och med likvidationer.
Status för denna avändare är Godkänd