Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Mikael Niklasson tog examen 1984 och satt sedan ting i Hässleholm. Han fortsatte därefter på domarbanan och tjänstgjorde vid Hovrätten för Övre Norrland i Umeå i två år. Mikael Niklasson startade egen advokatbyrå 1994 efter några år på en affärsjuridisk byrå. Han hyser ett speciellt intresse för brottmål och ägnar nu största delen av sin arbetstid åt det.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Engelska, Svenska
042218070 0708828999