Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Författare till boken Det bra livet, Det dåliga livet - moraliska frågor ur ett praktiskt perspektiv https://www.moralisk-kompass.se/
Status för denna avändare är Godkänd